Tack vare program som Sida stödjer så har Leonzo Bravo och många andra jordbrukarfamiljer i Guatemala lärt sig mer om ekologiskt jordbruk. Genom sina odlingar har de ökat sina inkomster.

Regionalt samarbete i Latinamerika

Nästan en tredjedel av den latinamerikanska befolkningen lever i fattigdom men situationen har förbättrats. Antalet fattiga sjönk under 2012 till den lägsta nivån på över 30 år enligt FN, men tillväxten fördelas ojämnt och diskrimineringen är omfattande. Sida har inte längre något regionalt samarbete i regionen utan stödjer främst olika initiativ i fyra samarbetsländer.