Young people use computers at iHup, Nairobi's innovation hub for the technology community. It's an open space for technologists, investors and tech companies.

Unga använder datorer på iHup, Nairobis samlingsplats för människor och företag med intresse för teknologi och innovationer.

Foto: Sven Torfinn/Panos

Resultatexempel

Forskning som kommer till användning

Uppdaterad: 10 oktober 2014

Tåligare grödor, effektivare vattenanvändning, mobilappar för ultraljud och banktjänster – det finns många innovationer som kan hjälpa fattiga. Stöd till innovationer handlar om att använda det vi redan vet på nya sätt.

Kring ön Zanzibar, utanför Tanzanias kust, bildar sjögräset grönröda ängar på havsbottnen. De utgör mat och husrum för växter och djur, men är också sedan länge en viktig exportvara. Forskare importerade sjögräset redan på 80-talet, och sedan dess har växten utgjort en stomme i öns ekonomi.

Om forskning har som syfte att ta fram ny kunskap handlar innovationer snarare om att ta det vi redan vet till nya sammanhang. Som att odla sjögräs i ett nytt klimat.

Tanzania: Långsiktiga perspektiv på innovationer

2006 inleddes Zanzibar Seaweed Cluster Initiative (pdf) med stöd från bland annat Sida och Tanzanias regering. Klustret växte organiskt, från två byar och 20 medlemmar 2006 till tio byar och 3 000 medlemmar 2010.

Sjögräset kan användas i ett 30-tal produkter, såsom mat, tvål och skönhetskrämer. Zanzibar visar prov på ett väl fungerande innovationssystem, som möjliggjorts av god tillgång till naturresurser, exportpotential och ett nära samarbete med regering och universitetsväsende. Aktörerna agerar inte var och en för sig, utan bildar ett kluster av företag och institutioner. En skördar, en annan förädlar, ytterligare någon exporterar.

Klimatförändringarna har dock höjt vattentemperaturen, vilket har minskat skördarna de senaste åren. Detta vittnar om de nya utmaningar som klimatförändringarna innebär för många samhällen. Men också om behovet av nya innovationer som kan hjälpa samhällen att anpassa sig. Svenskt forskningsstöd till Tanzania går till tre universitet och ett forskningsinstitut. Det handlar inte bara om att producera högkvalitativ forskning. Den måste även komma till användning.

– När man har tagit fram forskningen så behövs ett led till. Hur ska den appliceras? Det är så man kan göra skillnad. Detta kräver ett långsiktigt perspektiv på forskning, säger Inger Lundberg på svenska ambassaden i Dar es Salaam.

Därför har Sverige också gett forskningsstöd till Tanzania sedan 1977. Många av de som utbildats med svenskt stöd har senare tagit plats på landets universitet, näringsliv och regering. En studie från 2014 som följt 100 tanzaniska doktorander visade att 93 procent är kvar på landets universitet efter sin utbildning och att 86 procent upplever att de direkt bidrar till fattigdomsminskning och utveckling i landet.

I denna utveckling har biståndet ofta varit drivande. På senare år har även regeringen fått upp ögonen för forskningens betydelse.

– Biståndet har ofta kommit före de nationella satsningarna på forskning. Vi har hjälpt till att utbilda forskare som sedan har legat på sina regeringar om att allokera medel till universiteten. Numera finns därför ministerier för forskning, och universiteten i Tanzania har fått fler lärare. I Tanzanias första nationella utvecklingsplan, MKUKUTA, nämns forskning 46 gånger.

Nyligen har Tanzania också inrättat en forskningsfond vars budget inte får understiga 1 procent av BNP. Inger Lundberg tycker att utvecklingen är lovvärd.

– Inget land kan vara utan kunskap. Och precis som det är självklart att kunskap genererar utveckling i höginkomstländer så bör den göra det i låginkomstländer. De har inte en chans på marknaden om de inte har forskning.

Globelics/Africalics: Innovationer måste vara inkluderande

Forskningsnätverket Globelics bildades 2001 med syfte att främja innovationsforskning. De arrangerar en årlig konferens som drar forskare från hela världen. De erbjuder också 30-40 doktorander varje år en innovationskurs på 10 dagar. De arrangerar dessutom workshopar, konferenser och seminarier inom sitt världsomspännande nätverk.

2012 bildade de även nätverket Africalics för att främja innovationer i afrikansk utvecklingsforskning, där Sida står för det huvudsakliga stödet. De har delat ut innovationsstöd till en mängd forskare, och arrangerat en välbesökt konferens. Enligt Rebecca Hanlin på Africalics behöver innovationer förstås som ett system:

– Innovationer ses ofta som en fysisk teknologi, men det beror väldigt mycket på en välfungerande miljö. Utbildning, upphovsrättslagar, ett skattesystem. Utan dessa saker kommer innovationer inte att nå slutanvändaren.

Att Afrika är innovativt råder det dock ingen tvekan om:

– Det handlar inte bara om nya uppfinningar, utan även om sådant som kanske utvecklats i Europa eller Nordamerika och sedan appliceras i en afrikansk kontext. Men även det motsatta har börjat ske mer och mer, till exempel M-Pesa, en tjänst för mobilbetalningar som utvecklades i Kenya. Östafrika är ett nav för innovationer och påhittighet. Men universiteten saknar fortfarande kapaciteten att ta vara på det.

Samtidigt är det enligt Rebecca Hanlin viktigt att arbetet med innovationer inte fokuserar för mycket på kommersiella aspekter. Fler och fler talar i dag om att innovationer måste vara inkluderande:

– Innovationer handlar om mer än bara ekonomisk tillväxt. Deras viktigaste syfte är att skapa hållbara levnadsförhållanden.

Forskningsstöd till innovationer

Globelics startade 2001 som ett globalt nätverk med "Learning, Innovation, and Competence Building Systems" (LICS) som analytiskt verktyg. De grundade det afrikanska forskningsnätverket Africalics 2012 i Tanzania med syfte är att främja innovationer och forskningskapacitet i Afrika. Svenskt stöd till Globelics uppgår till 22,7 miljoner kronor för perioden 2011-2015.

Sverige har gett forskningsstöd till Tanzania sedan 1977. Sida har delat ut totalt 230 miljoner kronor i forskningsstöd till Tanzania för perioden 2009-2013.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />