En ung mor bär sitt barn på landsbygden i Tanzania.

Foto: Scott Wallace/World Bank

Resultatexempel

Data som räddar liv

Uppdaterad: 12 december 2014

En genomtänkt hälsopolitik kräver goda kunskaper om landets hälsosituation. Men i många länder saknas fortfarande officiell hälsostatistik. Denna utmaning har forskarnätverket INDEPTH tagit sig an.

För att samla in pålitlig hälsodata där sådan saknas använder forskarnätverket INDEPTH bland annat en metod som kallas verbal obduktion. Genom personliga intervjuer samlar de in data om barnadödlighet, sjukdomsutbredning och migration. Med sitt nätverk av forskningsstationer över hela världen har de framställt en oerhörd mängd användbar data.

De vill även underlätta för politiker att fatta välinformerade beslut. Informationen görs därför fritt tillgänglig på en hemsida som en tjänst till forskare och beslutsfattare. Enligt Dr. Abraham Hodgson, direktör för Ghanas hälsomyndigheter, är tjänsten mycket användbar:

– På hemsidan kan man följa mödra- eller barnadödligheten för att se om vi uppnår Milleniemålen, eller om vi måste lägga om strategin.

Informationen används även av WHO för att sammanställa global statistik över sådant som förväntad livslängd. Dessutom stödjer sig WHO på INDEPTH:s forskning när internationella riktlinjer för hälsa ska fastställas.

Organisationen har också uppnått forskningsresultat som legat till grund för utvecklandet av nationella riktlinjer i flera länder. En studie som visade att insekticidbehandlade myggnät minskar dödligheten i malaria har lett till nationella rekommendationer i Tanzania. En annan visade att introduktion av gratis antiretroviral behandling reducerar dödligheten bland vuxna hiv-positiva.

Dr. Peter Waiswa utbildades i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda. Han ansvarar för INDEPTH:s arbete med hälsoforskning på nyfödda och mödrar. Enligt honom är bristen på information ett allvarligt hinder för arbetet att förbättra folkhälsan:

– Sjukdomar som hiv och malaria får med rätta mycket uppmärksamhet, men vi vill också lyfta de hälsoproblem som uppstår kring förlossningen. Vissa sjukdomar förbises ofta, men genom att prata direkt med människor får vi reda på sådant som annars inte kommer till ytan. Intervjumetoden låter oss ta vi fram högkvalitativ data som i dag saknas i många länder.

Faktaruta

INDEPTH står för International Network for the Demographic Evaluation of Population and Their Health, och har 48 forskningsstationer i 21 låg- och medelinkomstländer. Nätverket bildades officiellt 2002 med stöd från Sida, Världsbanken, Rockefeller Foundation och Wellcome Trust. Det är i dag en pionjär inom insamling av hälsodata.

Avtalet med sida gäller 2013-2016, och stödet uppgår till 40 miljoner kronor. Sidas stöd utgör 45 procent av organisationens budget.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />