En elev i Rumphi i Malawi demonstrerar handtvätt inför sina skolkamraters vakande ögon, som en del av det pågående GSF-finansierade arbetet i Malawi, juni 2012.

Fotograf GSF

En elev i Rumphi i Malawi demonstrerar handtvätt inför sina skolkamraters vakande ögon, som en del av det pågående GSF-finansierade arbetet i Malawi, juni 2012.

Byinvånare i Indien inspireras till att inte längre göra sina behov i det fria, efter att ha lyssnat till organisationen NRMC India Private Ltd, som arbetar för GSF i landet.

Fotograf GSF

Byinvånare i Indien inspireras till att inte längre göra sina behov i det fria, efter att ha lyssnat till organisationen NRMC India Private Ltd, som arbetar för GSF i landet.

En kvinna med sina barn framför sin förbättrade toalett i en by i Madagaskar, ett land där GSF arbetar intensivt med att förbättra sanitet och hygien.

Fotograf GSF

En kvinna med sina barn framför sin förbättrade toalett i en by i Madagaskar, ett land där GSF arbetar intensivt med att förbättra sanitet och hygien.

resultatexempel

Toaletter och hygien räddar liv

Uppdaterad: 19 juni 2014

Över 2 miljarder människor i världen saknar fortfarande tillgång till toalett och uträttar sina behov i det fria. Dålig hygien och sanitet är den främsta orsaken till att miljontals barn varje år dör av diarré och andra sjukdomar. Sidas stöd till Global Sanitation Fund ska förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor, med hjälp av latriner och kunskap om hygien.

Under våren 2012 kom FN med nyheten att milleniummålet om rent vatten hade uppnåtts, men när det gäller förbättrad sanitet är det fortfarande lång väg kvar till målet. Brist på toaletter och latriner samt dålig hygien är ett stort problem som varje år tar livet av en och en halv miljon barn under fem år genom diarrésjukdomar.

Sida har därför satsat 93 miljoner kronor i den globala sanitetsfonden (GSF), ett initiativ som skapats av Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), för att ge fattiga människor tillgång till sanitära tjänster och goda hygieniska förhållanden. Fonden skapades 2008 och efter ett par års arbete med att starta upp och få programmen på plats har verksamheten dragit igång med konkreta resultat. Enligt GSF’s rapport från augusti 2012 hade ett första 750 000 personer (av planerade 14 miljoner) fått tillgång till toaletter och latriner. Dessutom har hittills 2,4 miljoner människor fått lära sig vikten av god handhygien och hur det påverkar deras hälsa.

GSF’s program handlar inte om finansiera latrinbyggen i byar, det handlar om att förändra beteenden, att skapa förutsättningar och få människor medvetna om vikten av hygien. På gräsrotnivå. I de åtta länder där WSSCC finansierar nationella program genom fonden åker lokala koordinatörer runt till byar på landsbygden för att samla invånarna till möten. Man ställer frågor om var fälten ligger och var invånarna uträttar sina behov. Sedan handlar det om att visa på sambanden: att de flugor de sett runt avföringen även är desamma som kretsar runt maten.

– Den metod vi använder bygger på att få invånarna att själva inse vikten av sanitet och hygien, och att deras små barn kan bli sjuka och dö när bakterier från avföring kommer i kontakt med barnen. Men det är ett långsiktigt arbete under många år, för att få människor att fortsätta prioritera sanitet, även efter att ha grävt en första grop i marken, säger Mark Willis, ansvarig för GSF-programmet på WSSCC.

Madagaskar är ett av de länder där människor fått utbildning. Chief Anivosaha Fokontany är en av landets 73 000 människor som nu har byggt en toalett som ett resultat av programmet:

─ De förbättringar vi genomfört av sanitet och hygien, de har skett på byns eget initiativ. Vi har inte velat pressa människor, utan låta dem diskutera och inse fördelarna. Idag är folk medvetna om fördelarna och vi är redo att dela våra erfarenheter med grannbyarna. För om de inte är rena kommer även vi att drabbas i vår miljö, säger Anivosaha Fokontany.

Samarbete med regeringar viktigt

För att GSF:s program ska lyckas är det viktigt att få med landets regering på tåget. I varje land där WSSCC erbjuder nationella aktörer att sätta upp ett program gör de först en upphandling och väljer en organisation, nationell eller internationell, som får uppdraget att hantera den nationella fonden och programmet*. De bjuder i sin tur in alla intressenter, inklusive regeringsrepresentanter, och kontrakterar sedan de lokala gräsrotsorganisationer som bedriver arbetet i byarna. När landets regering ser nyttan av programmet blir det även enklare att få det viktiga samarbetet med lokala myndigheter att fungera.

Till skillnad från vattenfrågan så ligger sanitet inte högt upp på den politiska agendan i världen. Inga stora satsningar görs och frågan om avföring är fortfarande känslig att diskutera. En annan orsak är att sanitet inte alltid ses som en hälsofråga. Den kan istället hanteras av ett vattenministerium, och förståelsen för kopplingen mellan vatten och hälsa saknas. Dålig koordinering mellan givare är ett annat problem, liksom att många givare prioriterade bort satsning på vatten och sanitet i samband med den finansiella krisen 2008.

Nackdelen med att lansera ett program som handlar om att förändra ett beteende istället för att bygga toaletter på plats, (vilka sedan kanske inte används då ingen har efterfrågat dem), det är att det tar längre tid att effekterna av arbetet. Givarna måste därför ha en stark vilja att satsa, även om de måste vänta ett par år på resultat.

– Det är en styrka med att ha Sida som en av de största givarna. Detta är inte en traditionell metod inom biståndet, men Sida backar vårt koncept och stödjer samtidigt uppfattningen att sanitet är en viktig fråga, säger Mark Willis.

 

* upphandlingen görs enligt FN:s riktlinjer, eftersom WSSCC officiellt tillhör till FN.

Fakta om Global Sanitation Fund:

Global Sanitation Fund (GSF) etablerades 2008 med syftet att hjälpa ett stort antal fattiga människor och få tillgång till sanitära tjänster samt införa goda hygieniska förhållanden. I dagsläget är GSF den enda financiella mekanism med specifikt fokus på sanitet som finns i världen. Sida stödjer Water Supply & Sanitation Collaborative Council  som driver den globala sanitetsfonden (GSF) med totalt 93 miljoner kronor under fyra år (53 miljoner kronor för 2012, samt 10 miljoner per år 2013 till 2016.) WSSCC är en global partnerskaps- och medlemsorganisation som arbetar för att rädda liv och förbättra människors försörjningsmöjligheter. Det gör man genom att öka samarbetet mellan olika sektorers myndigheter och de yrkesverksamma som arbetar för att förbättra människors tillgång till säkra avloppssystem och rent vatten.

Exempel på uppnådda resultat :

(per 30 juni 2012):

  • 752 897 personer världen över har fått tillgång till toaletter och latriner.
  • 311,671 personer i över 1,527 byar lever numera i en renare miljö, där människorna inte längre gör sina behov i det fria.
  • 4 926 byar har fått upp ögonen för varför sanitet och hygien är viktigt efter att ha deltagit i aktiviteter.
  • 2 339 973 människor fått lära sig vikten av god handhygien och hur det påverkar deras hälsa, genom aktiviteter i samhället och informationskampanjer.

Länk till the GSF:s senaste progress report


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />