resultatexempel

Tekniska lösningar ger lyssnarna en röst i radion

Uppdaterad: 2 maj 2015

I många afrikanska länder är radio det nyhetsmedium varifrån flest människor hämtar sin information. Nu kan nya IT-lösningar bryta den traditionella envägskommunikationen och ge lyssnarna möjlighet att delta i debatten och påverka programinnehållet.

Med radio kan man nå de flesta – samhällen i avlägsna delar av landet dit vägar och elledningar inte når, människor som inte kan läsa eller skriva och dem som saknar ekonomiska tillgångar. Programmen kan sändas på språk som saknar skriftlig tradition och publiken kan lyssna samtidigt som de arbetar i fältet eller utför hushållssysslor.

Traditionellt har radio handlat om envägskommunikation där lyssnarna inte har haft möjlighet att interagera. Men i takt med att mobilanvändningen ökar och billiga IT-lösningar utvecklas, öppnar sig nya möjligheter för lyssnarna att delta och påverka programinnehållet.

Som ett sätt att ta tillvara på dessa möjligheter har FN-organet UNESCO:s startat projektet "Empowering Local Radios with ICTs". Projektets mål är att med hjälp att tekniska lösningar involvera gräsrötter – och särskilt kvinnor – i den offentliga debatten om lokala frågor. I projektet får lokalradiostationer från sju afrikanska länder utbildning i hur de kan använda informations- och kommunikationsteknik (ICT) för att förbättra kvaliteten på radioprogrammen och öka den lokala förankringen.

En av de 32 radiostationer som deltar är sydafrikanska Bush Radio som sänder över Cape Flats, ett område i Kapstaden som brottas med stora sociala problem. Genom sina många lyssnarkontakter ser Bush Radio till att alla radioprogram får en lokal vinkel och skildrar vardagen för invånarna på Cape Flats. Med åren har IT-lösningar blivit ett allt viktigare verktyg i det redaktionella arbetet och Bush Radio låter lyssnarna interagera genom till exempel sms, facebook, twitter, bloggar och olika mobilapplikationer.

– Genom att använda tekniska lösningar blir innehållet mer lyssnarstyrt. Lyssnarna kan kommentera medan vi diskuterar ett ämne och vi får direkt feedback och idéer till nya program. Vi får också tillgång till lokala röster och lokalt innehåll, säger radiostationens chef Brenda Leonard.

När projektet drog igång 2012 var många av de deltagande lokalradiostationerna hänvisade till att bläddra i rikspressen för att få nyheter. Projektets modell är att i stället rekrytera lokala korrespondenter som kan förse stationerna med relevant och lokalt material. Efter en kort utbildning kan sjuksköterskor, bönder, studenter och andra spela in inslag med hjälp av sina mobiltelefoner och skicka dem till radion. Sjuksköterskor kan till exempel rapportera när de ser att patienter med influensa börjar anlända till hälsokliniken och uppmana lyssnarna att vidta förebyggande åtgärder. Bönder kan rapportera om sjukdomar som drabbar djuren och få tips från experter.

– På så sätt får radiostationerna fler nyheter att rapportera och medborgarna får möjlighet att göra sina röster hörda. En av projektets största framgångar är att det har ökat antalet lokala nyheter. Vi tror inte att radion ska bytas ut som nyhetsmedium utan i stället kombineras med andra tekniska lösningar, säger Jonathas Mello som arbetar med projektet på UNESCO i Paris.

Bush Radio är en av de stationer som ligger i framkant och redan innan projektet använde de sig av lyssnarinteraktion via sms. Nu använder man ett ännu bredare spektrum av applikationer för socialt nätverkande, det i takt med att lyssnarnas mobiltelefoner blir smartare, och fler lokala korrespondenter tillkommer.

För andra radiostationer har effekterna varit än mer genomgripande. Stationer som tidigare inte hade tillgång till internet har ordnat trådlös uppkoppling och de som var hänvisade till analog radioutrustning har skaffat sina första datorer.

Alla radiostationer har använt fokusgrupper för att undersöka vilka ämnen som intresserar lyssnarna. Som en följd har Bush Radio ökat bevakningen av den dåliga tillgången på offentlig vård och den höga arbetslösheten bland målgruppen. Andra stationer har utvecklat program som riktar sig till ungdomar och kvinnor, eftersom innehållet tidigare främst gjordes av och för män.

– De 32 radiostationerna hade väldigt olika utgångspunkt och det har blivit olika resultat i varje enskilt fall. Men den viktigaste förändringen är ett ökat fokus på lokala nyheter, säger Jonathas Mello.

Fakta

Empowering Local Radios with ICTs
Sidas stöd: 30 miljoner kronor under perioden 2012–2014, samt drygt 30 miljoner kronor under perioden 2014-2017.
Övergripande mål: Att ge fattiga människor, särskilt kvinnor och flickor, bättre tillgång till information om de frågor som påverkar deras liv och underlätta för dem att delta i kunskapsutbyte och offentliga debatter om frågor som intresserar dem.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />