Tactical Technologys nya 10 Tactics websajt.

Tactical Technologys nya 10 Tactics websajt. Nätet ger stora möjligheter till att kommunicera, samtidigt som det är viktigt att skydda sig mot de hot som en exponering kan innebära.

Foto: Tactical Technology Collective

resultatexempel

Säker nätanvändning ska hjälpa aktivister

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Teknikutvecklingen har gjort det enklare för aktivister att kommunicera och publicera information på nätet. Men samtidigt som onlinetjänsterna blivit lättare att använda så är det svårare att kontrollera vem som har tillgång till informationen. Ett Sida-finansierat projekt ska utbilda MR-aktivister att använda nätets potential och samtidigt hantera riskerna.

Under upproret i Egypten ifjol tog tusentals människor foton som publicerades på nätet. Att spåra vem som har tagit bilderna är en väldigt lätt uppgift enligt Stephanie Hankey på Tactical Technology Collective, en organisation som fått Sida-stöd för sitt projekt att stärka och säkra nätaktivism.

– Jag testade att försöka hitta vem som lagt upp en bild genom att titta på fotots metadata på Flickr. Inom fem minuter hade jag fått reda på var personen befann sig, när bilden togs, sett andra bilder tagna av henne och jag hittade även snart hennes cv. Den här sortens exponering är ny och teknologin kan idag göra mycket av säkerhetsstyrkornas tidigare arbete, säger hon.

Dagens användarvänliga teknik gör att man enkelt kan överföra och synkronisera information mellan mobil, dator och virtuella servrar. Men samtidigt blir det svårare att veta var informationen faktiskt ligger och vem som har tillgång till den, vilket kan vara farligt för människorättsaktivister som hanterar känslig information.

– Vi vill göra människorättsaktivister medvetna om hur de bäst kan använda sig av nätet som medium för att skapa en förändring, samtidigt som de blir medvetna om de risker kanalen innebär, fortsätter Stephanie Hankey.

Verktygslåda om nätets potential

Det Sida-stödda projektet driver flera aktiviteter som ska ge aktivisterna den kunskap och den verktygslåda de behöver. Bland annat produceras en film som ska öka medvetenheten om det digitala mediets möjligheter; som hur man kan använda sin mobil för att samla in data om statsbudgeten i Kenya, hur man gör en visuell kartläggning av Ben Alis rörelser i Tunisien genom att använda olika databaser för spårning eller hur man kan hjälpa människor berätta sina historier om våld i hemmet. Filmen är en uppföljning av en tidigare film om hur man kan använda sin mobil effektivt. 

Nätet ger stora möjligheter till att kommunicera, samtidigt som det är viktigt att skydda sig mot de hot som en exponering kan innebära. Skyddsbehoven ser olika ut hos olika typer av engagerade människor. En känd MR-aktivist är ofta medveten om att han eller hon har myndigheternas ögon på sig, men är kanske inte medvetna om alla risker. Personen vet att telefonen är avlyssnad och undviker den, men har inte samma säkerhetstänk när han eller hon använder sig av de digitala medierna. När det istället handlar om studenter som tar bilder under en demonstration och publicerar dem på Facebook för första gången så behövs en annan typ av råd.  Här finns ingen tidigare medvetenhet om nätets risker, vilket kan göra att de publicerar bilderna i sitt eget namn. Regeringar kan lätt ta del av informationen och trakassera aktivisterna.

Att utbyta kunskaper och praktiska färdigheter är en viktig del av Tactical Techs arbete, vilket bland annat sker i läger, eller så kallade ”info activism institutes” där olika aktivister från hela världen träffas under en vecka. 

– Vi försöker samla all den kunskap vi tar fram och sprida den vidare genom filmer och andra verktyg, säger Stephanie Hankey och ger som exempel en serie med fem kortfilmer som släpps under våren via organisationens nätverk och online.

Ändrat fokus från teknik till kvalitet

 De tecknade filmerna förklarar hur man kan skapa säkra lösenord, undvika full exponering via Facebook eller säker användning av webbmail och så kallade clouds (som trådlöst överför och lagrar data på en server).

När Stephanie började jobba med civilsamhällesorganisationer och teknologi för 14 år sedan handlade stöd till aktivister främst om att ha tillgång till datorer, videokameror och annan utrustning. Nu handlar det snarare om kvalitet, om kontroll av information och om hur man garanterar säkerheten för dem som exponeras.

– Idag, i en värld där WikiLeaks är möjligt, kan enskilda personer med väldigt små resurser kontrollera regeringars beslut och ställa makthavare till svars. Därför är det så viktigt att hålla nätet öppet för att diskutera dessa frågor, vilket kan bidra till en förändring i samhället, säger hon.

Fakta Tach Tech:

Tactical Technology Collective’s  (Tactical Tech) projekt Strengthening and Securing Net Activism: Enabling actors for Change to increase the free flow of information and Freedom of expression online startade 2011 och pågår till 2013.

Sidas stöd uppgår till 8 412 900 SEK och projektet är en del av regeringens särskilda satsning för demokratisering och yttrandefrihet.

Organisationen Tactical Tech arbetar för att främja en effektiv informationsanvändning för en reformvänlig social förändring. Tactical Tech består av 25 personer men har ett stort nätverk av lokala samarbetspartner inom människorättsrörelser världen över. Allt material produceras på fem språk (engelska, franska, spanska, ryska och arabiska) och översätts via lokala samarbetspartners till andra språk, såsom bahasa, burmesiska eller mandarin.

 

Genomförda aktiviteter i projektet:

  • Producerat en serie med fem animerade kortfilmer på temat säkerhet och datorer som distribuerats via nätet och via organisationens nätverk och samarbetspartners. De tecknade filmerna förklarar genom sin huvudkaraktär, roboten ONO, hur man t.ex. kan skapa säkra lösenord eller använda Facebook utan att exponera sig för mycket. Filmen är hittills översatt till 11 språk.
  • Producerat ett interaktivt verktyg – Me and my shadow – som visar hur man kan spåra någons närvaro på webben och vad man kan göra för att minska det. Verktyget är ett online test där användaren blir medveten om sitt beteende och vad det innebär. 
  • Flash-training events, som genomförs i samband med stora konferenser och event som lockar många besökare ur Tactical Tech’s målgrupp. Tactical Tech finns på plats med information för att skapa diskussion och ökad medvetenhet runt nätsäkerhet. Flash-training events har genomförts i Burma och i Egypten i början av 2012 och ett annat event planeras i Brasilien, under en anti-korruptionskonferens i november 2012.
  • Påbörjat produktion av en film om de möjligheter som digital media erbjuder för att skapa en debatt om ämnet. Filmen är en uppföljning på en tidigare dokumentärfilm om hur aktivister använder teknologi för att bidra till social förändring. Den första filmen översattes till 24 språk och har visats runtom i världen för minst 8000 personer.
  • Dessutom kommer två info-aktivism läger att hållas, en i slutet av 2012 och en 2013.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />