En monter på en mässa med skyltar på vitryska  och en man som sitter i montern.

Under mässan “Energy Expo 2014” hade den vitryska miljöorganisationen ”Center for Environmental Solutions” (CES) en monter där de arrangerade gratis energirådgivning för besökare. I montern sitter Dmitry Burenkin, chef för organisationens energikampanj.

Foto: Pavel Gorbunov, CES

Kunskapsspridning för att minska energiförbrukning i Vitryssland

Uppdaterad: 9 april 2015

Stort beroende av fossila bränslen och hög användning av energi gör energieffektivitet till en brännande miljöfråga i Vitryssland. Med Sidas stöd har allmänhet och kommuner fått kunskap om energieffektivitet och förnyelsebar energi, ett lyckat projekt som nu planeras fortsätta.

När den första fasen av Sidas stöd till den vitryska miljöorganisationen "Center for Environmental Solutions" (CES) avslutades i slutet av 2014 hade runt 4000 personer och tre kommuner fått kunskap om hur de kan minska sin energiförbrukning. Projektet kom till på grund av landets stora behov av energieffektivisering.

Vitrysslands behov av energi tillfredsställs nästan uteslutande av fossila bränslen, och landet har en hög användning av energi i förhållande till sin ekonomi, en kombination som är både dyr och skadlig för miljön. Eugeniy Lobanov är ordförande i CES:

- Projektet har haft två delar; offentlig energirådgivning och regional energiplanering, berättar han.

CES har genomfört en mängd aktiviteter för att informera och sprida kunskap om hur enskilda människor, företag, myndigheter och organisationer kan minska sin energiförbrukning. De har också arbetat med tre vitryska kommuner och tillsammans utarbetat planer för ökad effektivitet och användning av förnyelsebara energikällor. Sida har finansierat projektet, medan Energikontoret Skåne och INFORSE-Europe har stått för utbildning och kompetensutveckling.

Rådgivning till allmänheten

Energikontoret Skåne är ett av 14 energikontor i Sverige som med stöd av Energimyndigheten arbetar med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att minska sin energiförbrukning eller ställa om till miljövänligare lösningar, ett koncept som Energikontoret Skåne nu är med och tillämpar med framgång i Vitryssland.

Genom projektet informerades allmänheten i Vitryssland om energieffektivitet på flera sätt. Personlig rådgivning gavs via telefon, mässor, utställningar och vid ett rådgivningscentrum i Minsk.

- Rådgivarna rekommenderade människor om vilka åtgärder de kunde vidta i sina hem och kontor för att minska sin energikonsumtion. Vid sidan av specifik rådgivning kring energieffektivitet täcktes också många andra miljömässigt viktiga frågor som avfalls- och vattenhantering. Så projektet bidrog till att minska det personliga fotavtrycket på miljön, säger Eugeniy Lobanov.

Åtgärder för energieffektivisering kan ske både i stor och i liten skala. För större organisationer kan det handla om bättre isolering av byggnader och rör eller nya värmepannor, medan det för enskilda hushåll kan röra sig om att byta ut glödlampor eller isolera fönster. Därför har det varit viktigt för projektet att inte bara nå ut till myndigheter och företag utan även till privatpersoner, skolklasser och pensionärer.

Stöd till kommuner

Den andra delen av projektet syftade till att stödja tre vitryska kommuner att ta fram planer för energieffektivisering och miljövänlig energiproduktion. Tjänstemän och politiker i kommunerna utbildades i hållbar energiplanering.

- Målet är att de ska minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020, säger Eugeniy Lobanov.

Genom upprättandet av energiplaner har dessa kommuner tagit de första stegen mot en hållbar energisituation i Vitryssland. Sida finansierade denna del av projektet med cirka en femtedel och resterande finansiering kom från EU.

Framtidsplaner

En andra fas av projektet planeras nu för 2015-2019. Planen är att energirådgivningen till allmänheten ska utökas till två nya städer, sex nya kommunsamarbeten ska genomföras och lokala energirådgivare skall arbeta i sju distrikt. Med satsningen hoppas man nå ut till cirka 15 000 människor.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />