Andrej Pilipchuk från styrelsen för åtgärder inom luft och vattenresurser på Miljöministeriet i Vitryssland.

Gränsöverskridande samarbete för ren luft är viktigt då alla länder i regionen påverkar varandras luft. Andrej Pilipchuk arbetar för åtgärder inom luft och vattenresurser på Miljöministeriet i Vitryssland.

Foto: Global Reporting/Jana Frolén

resultatexempel

Första steget till bättre luft i Vitryssland

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Vitryssland har kommit långt på luftvårdsområdet. Landets miljödepartement satsar på att följa FN:s luftvårdskonvention med stöd från svenska experter. Det bidrar även till att Sverige uppnår satta miljömål.

Precis som flera andra länder i EECCA regionen* är Vitryssland medlem i FN:s luftvårdskonvention och har förbundit sig att mäta och arbeta med luftutsläpp enligt internationella standarder. Men steget mellan att teckna ett avtal och att arbeta med miljöfrågor kan i praktiken vara långt och därför krävs extern kompetens.

Av den anledningen sjösatte det vitryska miljödepartementet under 2010 ett miljöprojekt tillsammans med experter från det svenska Naturvårdsverket och IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samarbetet går ut på att stärka kapaciteten för att kunna förbättra strategierna kring luftutsläppsminskning, öka medvetenheten och stärka det politiska ägarskapet för luftvårdsproblemen i Vitryssland. Projektet, som har fått Sida-stöd med cirka 2,5 miljoner SEK från starten, har i år fått utökade medel för att kunna fortsätta sitt arbete.

– Vi har hjälpt Vitryssland att samla in och sammanställa nationella data enligt europeisk standard, så att de har ett underlag för att räkna på hur mycket de  kan rena och vad det kostar, säger projektledaren Karin Kindbom från IVL.

Luften vet inga gränser

De östeuropeiska länderna har historiskt  haft egna system för att arbeta med luftutsläpp, utan att vara involverade i västeuropeiska miljösamarbeten. Men eftersom Västeuropa påverkas av vad Östeuropa släpper ut – och tvärtom – är det viktigt med ett gränsöverskridande samarbete.

Det syns inte minst på skrivbordet som tillhör Andrej Pilipchuk från vitryska Styrelsen för åtgärder inom luft och vattenresurser på miljödepartementet. Hans skrivbord är täckt av pappershögar, rapporter och tidskrifter på olika språk. Han har precis kommit från en konferens i Österrike och understryker vikten av internationella kontakter:

– Det svenska projektet har gett vitryska experter en möjlighet att hoppa på det rullande tåget. Vi förstår vikten av, och vill delta i, de pågående processerna för att kunna bo i ett ljusare och grönare land, säger Andrej Pilipchuk.

En viktig del i projektet är kapacitetsuppbyggnad av den vitryska sidan med hjälp av den så kallade GAINS-modellen. Det är ett analysverktyg där luftexperter kan lägga in information om aktivitetsdata och reningsteknik för olika utsläppskällor, för att sedan kunna laborera hur man kan minska utsläpp av luftföroreningar och kostnadsberäkna insatserna.

Ett trovärdigt nationellt dataunderlag i modellen spelar stor roll, inte minst eftersom reningstekniker och moderniseringen kan innebära stora kostnader. Men allt handlar inte bara om pengar, menar Andrej Pilipchuk från miljödepartementet:

– Man kan ta fram bindande riktlinjer som ska reglera inte bara hur mycket olika industrier får släppa ut, utan också hur mycket utsläppen måste minska kortsiktigt och långsiktigt. Det skall vara glasklart för de som arbetar på en cementfabrik vad som förväntas av dem,  när och varför.

Han berättar att vitryska experter också vill vara ledande i regionen på miljöfrågor. De är beredda att utbyta erfarenheter med andra grannländer och hjälpa kollegorna att ta fram egna åtgärdsplaner enligt protokollet om utsläppsminskningar.

Projektet är till gagn även för Sverige:

– Sverige kan inte nå de egna miljömålen enbart genom  att genomföra åtgärder inom landet. Vi är beroende av omvärlden, särskilt när det gäller gränsöverskridande luftföroreningar, säger projektledaren Karin Kindbom från IVL.

Fakta luftvårdsprojektet:

Vitryssland har uttryckt ett intresse att samarbeta med Sverige inom FN:s luftvårdskonvention, speciellt vad gäller validering av luftvårdsdata. En förberedande insats påbörjades hösten 2008 (MA 823). I denna insats har ingått, förutom problemidentifiering och påbörja en dialog med relevanta partner, även en grundutbildning om luftvård bl.a. under ett studiebesök i Göteborg, vilket genomfördes tillsammans med Ryssland och Ukraina.

Projektet väntas stärka kapaciteten vid miljöministeriet för att förbättra utvecklingen av strategier för att minska luftutsläpp och informationsmetoder. På så sätt kan man öka  medvetenheten om luftvårdsproblem och det politiska ägarskapet. Insatsen omfattar utbildning och utveckling av vitrysk datainsamling enligt internationell standard. På sikt väntas det vitrysk luftvårdsdatat bli validerat enligt internationella kriterier.

Insatsen har haft stöd från Sida i två år och genomförs med experter från Naturvårdsverket och IVL, Svenska miljöinstitutet. Sidas ursprungliga stöd var cirka 2,5 miljoner SEK. 2013  har projektet fått utökade medel för att kunna fortsätta sitt arbete.

EECCA* (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia) är ett block av länder i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien som omfattar Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />