Vitryska journalister på kurs i web-produktion i Kalmar.

Vitryska journalister på kurs i web-produktion i Kalmar. Oberoende nyhetsmedier har förbättrats både vad gäller journalistik, design och arbetsledning med hjälp av samarbetsprojektet.

Foto: -

resultatexempel

800 vitryska journalister utbildas i Kalmar

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Kalmar är centrum för grund- och fortutbildning av över 800 vitryska journalister. Det är ett viktigt bidrag för att upprätthålla den begränsade yttrande- och pressfriheten i Vitryssland.

Sidas samarbetspart i det här viktiga demokratiprojektet är Fojo, Institutet för fotbildning av journalister. Fojo är en del av högskolan i Kalmar.

– Vi vill med den här insatsen stödja oberoende journalister i deras arbete och stärka det fåtal oberoende nyhetsmedier som finns kvar i Vitryssland, berättar Agneta Söderberg Jacobsson, utbildare på Fojo.

Bättre utbildning och starkare intresseorganisation

Projektet har två andra specifika delsyften: att förbättra den journalistutbildning som bedrivs i Vitryssland och att stärka de oberoende journalisternas intresseorganisation, BAJ (Belarusian Association of Journalists).

Utbildningarna sker i första hand på Fojo i Kalmar men har också genomförts i Litauen och i vissa fall på plats i Vitryssland.

Kurserna pågår i allmänhet i en eller två veckor. De följs sedan upp efter drygt en månad med kortare seminarier för utvärdering och ytterligare föreläsningar.Uppföljningsseminarierna mäter effekten av kurserna genom att bland annat se hur journalisterna tillämpar sina nya kunskaper.

Vitryska medietränare ger egna utbildningar

– Det långsiktiga målet är att Fojo inte ska behövas, fortsätter Agneta Söderberg Jacobsson. Vi arbetar för att BAJ själva ska kunna erbjuda sina medlemmar kvalificerad utbildning. Det gör vi bland annat genom att utbilda lokala medietränare.

Tolv BAJ-medlemmar har varit på Fojo i Kalmar och fått skräddarsydd utbildning för att själva bli medietränare.

Tack vare samarbetet mellan BAJ och Fojo finns det i dag en stor grupp välutbildade oberoende journalister i Vitryssland. Samarbetet har också gjort att BAJ blivit mer attraktivt som branschorganisation; antalet medlemmar har ökat markant under de senaste åren. Medlemmarna arbetar med alla typer av medier.

Projektet har nått tre resultat

Fojo ser tre huvudresultat utifrån projektet:

  • Utbildningsnivån har höjts bland oberoende journalister.
  • Oberoende nyhetsmedier har förbättrats både vad gäller journalistik, design och arbetsledning.
  • BAJ har stärkts som organisation, har nu egen tränarkapacitet och fler medlemmar.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />