Vika med sina kompisar i tonårsklubben för tjejer.

Sida stödjer genom Adoptionscentrum den vitryska organisationen Healthy Choice som hjälper tonåringar att förbereda sig för livet utanför de barnhem de vuxit upp på.

Foto: -

Vitryssland

Vårt arbete i Vitryssland

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö samt marknadsutveckling är områden där Sverige har en särskild komparativ fördel i relationerna med Vitryssland. Det utgör därför kärnan i Sveriges strategi för biståndsinsatser i Vitryssland.

Den svenska strategin är inriktad på att stödja förändringsbenägna aktörer i det vitryska samhället.

Särskilda krav ställs på att stödet ska vara tydligt kopplat till reformbenägenheten hos de vitryska aktörerna. Likaså ska samarbetet med myndigheter företrädesvis ske på lokal och regional nivå och i syfte att förbättra förutsättningarna för fortsatta reformer i hela samhället.

Samarbetet prioriterar enskilda organisationer, demokratiskt sinnade politiska organisationer och journalister. Företrädare för det privata näringslivet är en viktig målgrupp.

Journalister vidareutbildas i Kalmar

Även om utrymmet för fria medier är begränsat bidrar vi till att förbättra journalistutbildningen vid Vitrysslands statliga universitet. Projektet syftar också till att stärka oberoende journalisters organisering genom att Vitrysslands oberoende journalistförbund är samarbetspart. Svensk part FOJO Media Institute  i Kalmar.

Reducera byråkratin i kommunalpolitiken

Svenska SKL International, som är Svenska kommuner och landstings biståndsorgan, har bidragit till att försöka stärka de vitryska medborgarnas deltagande i kommunalpolitik och kommunala frågor. Målet med projektet var bland annat att reducera byråkratin.

Bättre service särskilt till små företagare

Den nationella näringslivsorganisationen IFC (International Finance Corporation)  med säte i Minsk får stöd genom Sida. Ett mål med projektet är att stärka det privata näringslivet i sin dialog med regeringen om ekonomiska reformer. Ett annat mål är att förbättra sju privata branschorganisationers service till medlemmarna, särskilt till de mindre företagen. Inledningsvis deltog även den Sydsvenska handelskammaren, med bas i Malmö, i projektet men den delen är nu avslutad.

Samordning med EU och FN

Sverige är en av de största bilaterala givarna och avsätter 120 miljoner kronor per år till Vitryssland. Som enskilt land är det svårt att  åstadkomma förändringar och därför är samordning av biståndet med andra givare viktig. Särskild koordinering sker med EU som är en stor givare till landet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />