Vitryssland

Utvecklingen i Vitryssland

Uppdaterad: 3 augusti 2015

Vitryssland hade goda möjligheter att klara övergången till marknadsekonomi vid självständigheten 1991. Istället kom bristen på demokrati att isolera landet allt mer och fjärma det från övriga Europa.

Vitryssland blev självständigt i samband med Sovjetunionens upplösning 1991. Aleksandr Lukasjenko vann det första presidentvalet 1994. Han samlade snabbt all makt till sin person och tystade oppositionen genom hårt förtryck. I dag kontrollerar Lukasjenko helt och fullt Vitryssland. Parlamentet har ingen egentlig makt och saknar helt företrädare för oppositionen. Bristen på demokrati är så påtaglig att Vitryssland som enda land i Europa är utestängt från Europarådet.

Genom en folkomröstning 2004 försäkrade sig Lukasjenko om att kunna sitta kvar som president i framtiden genom att begränsningen till två mandatperioder ströks.

Kontakterna med väst är komplicerade och har präglats av restriktioner och periodvisa närmanden. Det ökade förtrycket efter presidentvalet 2010 har ökat Vitrysslands isolering. Både EU och USA har sanktioner mot Vitryssland.

Sommaren 2012 uppstod en diplomatisk konflikt mellan Vitryssland och Sverige, sedan en svensk reklambyrå släppt ned nallebjörnar med flygblad till stöd för oppositionen över vitryskt territorium. Regimen utvisade därpå Sveriges ambassadör, som anklagades för att ha haft nära kontakter med den vitryska oppositionen.

Mänskliga rättigheter

Yttrandefrihet garanteras i författningen, men i verkligheten hamnar Vitryssland i bottenskiktet i fråga om pressfrihet i världen. Alla regeringskritiska röster motarbetas och det är uttryckligen förbjudet att framställa landet i dålig dager. Journalister trakasseras, hotas och fängslas.

Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna är många. Förenings- och mötesfriheten är starkt begränsad och den politiska oppositionen motarbetas systematiskt. Inför Vitrysslands värdskap för VM i ishockey 2014 greps flera unga aktivister. I maj 2015 överfördes den förre presidentkandidaten Mikola Statkevitj, som dömdes till sex års fängelse 2011, till ett högsäkerhetsfängelse. Statkevitj var en av flera oppositionskandidater som fängslades efter presidentvalet i december 2010 men den ende som fortfarande är frihetsberövad. Han har konsekvent vägrat be president Lukasjenko om nåd.

Relationen till Ryssland

Regimen är starkt beroende av Ryssland, även om relationen ofta varit turbulent. I samband med Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim 2014 tog den vitryska regimen ställning för Ukrainas rätt till självbestämmande. Å andra sidan valde Vitryssland att rösta emot när FN röstade om en resolution till stöd för Ukrainas territoriella integritet.

Vitryssland ingår i Eurasiatiska ekonomiska unionen (EEU) som trädde i kraft i januari 2015. Övriga medlemmar är Kazakstan, Ryssland, Armenien. Förutom frihandel omfattar unionen flera olika andra samarbeten.

Ekonomi och näringsliv

Vitryssland är relativt fattigt på naturtillgångar. För sin energiförsörjning är landet starkt beroende av import av naturgas från Ryssland. I Vitryssland finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. Merparten av jordbruket i Vitryssland bedrivs fortfarande i statligt ägda storjordbruk.

Vitryssland drabbades 2014 av den ekonomiska kris som utbrutit i Ryssland på grund av västliga sanktioner och fallande oljepriser. I januari 2015 devalverades den vitryska rubeln två gånger inom loppet av några dagar.

Sociala frågor

Staten är den dominerande arbetsgivaren i Vitryssland, där den privata sektorn fortfarande är eftersatt. På papperet garanterar myndigheterna i Vitryssland full sysselsättning, men de senaste årens ekonomiska svårigheter har gjort många vitryssar arbetslösa och försämrat de sociala förmånerna. Hög inflation har urholkat värdet av pensioner och andra ersättningar.

Andelen som enligt officiella siffror lever i fattigdom har minskat från runt en tredjedel vid millennieskiftet till en av tjugo 2012. Inkomstfördelningen är förhållandevis jämn. I Vitryssland finns inte de stora kontraster mellan fattiga och rika som i till exempel Ryssland.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />