Vitryssland

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn: Respublika Belarus/Republiken Vitryssland
Huvudstad med antal invånare: Minsk, 1 901 059 invånare (2013)
Antal invånare: 9 513 000 (2015)
Yta: 207 600 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: president Aleksandr Lukasjenko
Folkgrupper: vitryssar 81 %, ryssar 11 %, polacker 4 %,
ukrainare 2,4 %, judar 0,3 %, övriga 0,8 %
Språk: vitryska och ryska är officiella språk, i övrigt
talas bland annat polska och ukrainska
Religion: rysk-ortodox kristendom, katolsk kristendom
Viktigaste exportvaror: bensin och diesel, maskiner och
transportutrustning, kemikalier, livsmedel
Medlemskap i internationella organisationer: EAPC, FN, IMF, OSS, OSSE, PFF
BNP per invånare: 8 040 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI: * 0,2 % (2014)
Världsbankens landkategori: Övre medelinkomst
Förväntad livslängd: 73 (2014)
Spädbarnsdödlighet: 3 av tusen födda (2014)
Läs- och skrivkunnighet: 99,7 (2009)
Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:
99,6 % (2012)
Andel hiv-smittade (bland invånare mellan 15-49 år): 0,5 % (2014)
Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare): 123 (2014)
Korruptionsranking: 107 av 167 (2015)
HDI-ranking: 50 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän