Ruslan Kosyakin i en industrilokal.

Ruslan Kosyakin är direktör för metallföretaget Elvas i Dnipropetrovsk och en av de ukrainska företagare som fått hjälp av den nya affärsombudsmannen.

Foto: Sida

resultatexempel

Svenskt stöd skapar bättre affärsklimat i Ukraina

Uppdaterad: 7 april 2016

Sedan ett år tillbaka kan företagare i Ukraina vända sig till en ny institution, Affärsombudsmannen. Målet är att bekämpa korruptionen i landet, öka intresset för utländska investerare och arbeta för en öppen, rättvis och förutsägbar samhällsservice.

I maj 2015 etablerades i Ukraina en Affärsombudsman som stödjs av Sverige via Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD. Institutionen är rådgivare till myndigheter och ministerier i Ukraina, och uppgiften är att förebygga korruption och bidra till ökad transparens.  Målgruppen är såväl statliga, regionala och lokala myndigheter liksom statligt ägda eller kontrollerade företag.

Olga Pikulska, kommunikationschef på affärsombudsmannainstitutionen berättar att ombudsmannen ska vara en första kontaktpunkt för företag som anser sig ha blivit felbehandlade av statliga institutioner.

- Vi har under det första året tagit emot 680 anmälningar, avslutat över 200 ärenden och utfärdat fler än 180 rekommendationer till statliga organ. Våra undersökningar visar att 76 % av de som lämnat in ansökningar är mycket nöjda med tjänsten.

Majoriteten av anmälningarna rör skattefrågor (43 %) och skattemyndigheten är överlägset den institution som får flest anmälningar (55 %). Förutom att ge rekommendationer kan affärsombudsmannainstitutionen lämna ärendet vidare till nationella antikorruptionsbyrån samt uppmärksamma premiärministern och presidenten om problemen.

En företagare som vänt sig till affärsombudsmannen är Ruslan Kosyakin, direktör för metallföretaget Elvas i Dnipropetrovsk, ett medelstort företag med 100 anställda. Kosyakin kontaktade affärsombudsmannen i juni 2015:

- Våra problem med skattemyndigheten började redan 2012 och efter Euromajdan två år senare blev myndighetens attityd till små och medelstora företag betydligt sämre. Nu brottades ukrainska företag med nya problem kopplade till den försämrade ekonomin samtidigt som gamla problem för företag i Ukraina förblev olösta.

Kosyakin berättar att skattemyndigheten inte har genomfört nödvändiga reformer och att tjänstemännen inte fattar beslut utifrån skattebetalarnas bästa och dessutom bryter mot lagen. Till exempel tvingade lokala skatteinspektörer företagare att skriva på administrativa avtal som, om de sades upp av ena parten, innebar att företagets samtliga aktiviteter praktiskt taget stoppades. På grund av detta vände de sig till affärsombudsmannen. 

- Inrättandet av en affärsombudsman blev en gåva inte bara för vårt företag, utan för alla som gör affärer i Ukraina. Ombudsmannens deltagande förbättrar avsevärt effektiviteten vid överklaganden av skattemyndigheternas beslut och bidrar till att vi företagare slipper slösa finansiella resurser på att ställa institutionerna inför rätta i förvaltningsdomstolarna. 

Möjligheten att i lugn och ro sköta sitt arbete utan ingripande från lokala skatteinspektörer är enligt Kosyakin en mångårig dröm för många ukrainska företag. Han rekommenderar ofta andra företagare att kontakta affärsombudsmannen när de stöter på problem med statliga myndigheter.

I och med att det omfattande frihandelsavtalet mellan Ukraina och EU, det så kallade DCFTA-avtalet, trädde i kraft 1 januari 2016 förväntas exporten att öka från Ukraina och därmed affärsombudsmannens arbetsbörda växa ytterligare.  Samtidigt räknar man med att utvidga samarbetet med internationella organisationer för att utveckla och ta fram gemensamma riktlinjer för implementeringen av Ukrainas åtaganden i enlighet med associations- och frihandelsavtalet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />