Svenska Strålsäkerhetssmyndigheten (SSM) utbildar kollegor i Ukraina i radonmätning.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utbildar kollegor i Ukraina i radonmätning.

Foto: Olga German/SSM

resultatexempel

Strålskydd i Tjernobyls skugga

Uppdaterad: 26 juni 2014

Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986 kastar ännu sin skugga över Ukraina och världen. Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomför en rad projekt i Östeuropa för att förbättra strålskyddet och minska riskerna för utsläpp. Olga German på SSM ansvarar för tre av de fyra projekten i Ukraina.

– De här projekten ligger utanför de kärntekniska anläggningarna, berättar Olga German. Det handlar om medicinsk radiologi, radonskydd i bostäder och hantering av strålningsrisker i gamla urangruvor. Vi inleder nu också ett projekt för strålskydd av personalen i Ukrainas aktiva urangruvor.

Projekten handlar mycket mer om kunskap än om prylar. Det gäller att anlägga en grund av kompetens och system som Ukraina kan bygga vidare på.

– Vi förmedlar kunskaper, utvecklar kapaciteten och hjälper dem att förbättra sina regelverk. Vi utgår då från vår egen kompetens på SSM och tar även in annan expertis, från sjukhus, industrin och från universiteten.

Säker röntgen och minskad radon

På den ukrainska sidan dras samma grupper in – främst ansvariga myndigheter, operatörer på sjukhus och i gruvor, liksom vetenskaplig expertis. Ibland har det varit trögt att väcka intresset.

– Till exempel var sjukhusen tidigt intresserade, men inte hälsomyndigheten. Men nu några år senare så är de med och kräver en kvalitetssäkring av systemen på sjukhusen. Det handlar om att alltid ge rätt diagnostik, rätt behandling och rätt doser.

Ett annat problem som berör allmänheten och som man ännu inte vet så mycket om är radonstrålningen. SSM upptäckte förhöjda halter och utbildar nu myndigheterna kring risker och åtgärder.

I och kring landets urangruvor är läget allvarligare. Två gruvor är i drift och två nya är på gång.

– Det har visat sig att antalet lungcancerfall är ovanligt högt, vilket tyder på höjda radonhalter, även om myndigheterna ännu förnekar det. Nu ska vi hjälpa dem att mäta halterna och utveckla regelverk för att förbättra skyddet.

Friskare liv i en tuff miljö

Sverige är det enda land som hjälper till på de här områdena, vilket har uppskattats mycket. Andra givare har varit mer engagerade kring icke-spridning av kärnbränsle och reaktorsäkerhet.

– Vi märker att vårt arbete ger resultat, även om det ibland går trögt att påverka vissa myndigheter, säger Olga German.

Men mest påminner hon sig om hur svårt en del enskilda människor hon möter i arbetet har det.

– Vi träffar många som har det jobbigt rent personligen. De har levt ett tufft liv, kanske har de drabbats av sjukdom eller arbetslöshet.

Sverige är det enda land som brytt sig om det civila strålskyddet. Därför uppskattas detta bistånd extra mycket. På sikt förbättras förutsättningarna för ett friskare liv.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />