EBRD-avtalet om modernisering av staden Ivano-Frankivsks fjärrvärmesystem skrivs under.

Sida har kommit överens med EBRD om att ge ett gåvobidrag på 50 miljoner kronor, som kompletterar bankens lån på nära 12 miljoner euro. Här skrivs EBRD-avtalet under.

Foto: Dieter Schalk/Jeppe Schilder

resultatexempel

Pålitlig värme i den ukrainska vintern

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Ivano-Frankivsk är en medelstor stad i västra Ukraina. Grundad 1662 är det en stad som genomlidit många krig. Men de europeiska krigen är nu ersatta av samarbeten. Den europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD, investerar, med vårt stöd, i stadens modernisering av sitt fjärrvärmesystem.

Fjärrvärmessystemet i Ivano-Frankivsk är gammalt och behöver rustas upp. Turligt nog leds det samtidigt av ett av Ukrainas mest välskötta kommunala värmebolag, som på egen hand börjat investera och planera för effektiviseringar. Ett av problemen med systemet är att det består av ett flertal separata enheter. Detta gör att värmeproduktionen och användningen blir ineffektiv. Ett annat problem har varit att värmevatten producerats enligt plan, inte grundat på behov och efterfrågan. Mycket värme har slösats bort.

Sida har kommit överens med EBRD om att ge ett gåvobidrag på 50 miljoner kronor, som kompletterar bankens lån på nära 12 miljoner euro. Vårt främsta mål är att miljön förbättras. Koldioxidutsläppen kommer att minskas med 30 000 ton per år när moderniseringen är genomförd. Eftersom svenska företag är bra på miljöteknik kommer en del antagligen att kopplas in i arbetet. Men det svenska bidraget är helt obundet, så företagen måste konkurrera på den öppna marknaden.  

Miljöprojekt svensk prioritet

Sida har sedan 1990 stött mängder med projekt i före detta Sovjet, främst i de baltiska staterna, för att rusta upp och modernisera olika kommunala vatten- och avloppssystem, sophantering och värmesystem eftersom de utgjort miljöfaror. I Ukraina har två projekt tidigare fått vårt stöd.

I Ivano-Frankivsk kommer de olika separata värmesystemen att kopplas ihop och ledas till individuella varmvattenenheter som installeras i bostadsbyggnaderna, vilket har visat sig ge den mest effektiva energianvändningen. Äldre delar kommer att bytas ut och en del uppvärmningsenheter görs om så att de kan eldas med biomassa.

Projektet håller också ögonen på hur det slår mot de vanliga hushållens kostnader för uppvärmning och varmvatten. Enligt beräkningarna ska dessa inte behöva överstiga åtta procent av inkomsterna för de fattigare hushållen. Men Sida poängterar vikten av att ta särskild hänsyn till särskilt sårbara människor, som ensamstående mödrar och änkor. Vid behov kan subventioner komma att införas för en del låginkomsttagare. 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />