ukraina

Utvecklingen i Ukraina

Uppdaterad: 2 september 2015

Rysslands annektering av Krim och den väpnade konflikten i östra Ukraina präglar landet starkt. Samtidigt har Ukraina tagit ett steg närmare EU.

Ukraina är en republik med halvpresidentiellt styre. Det innebär att både presidenten och premiärministern deltar i det dagliga regeringsarbetet. De politiska partierna har framför allt varit kopplade till enskilda personer och ingått i olika koalitioner.

Ända sedan Sovjetunionens upplösning har Ukraina befunnit sig i spänningsfältet mellan Ryssland och EU. Efter den så kallade orangea revolutionen 2004 inleddes ett samarbete med både EU och Nato. Efter att Viktor Janukovytj valts till president vände sig Ukraina mot Ryssland och styret blev allt mer auktoritärt.

Vintern 2014 skakades Ukraina av stora protester. När president Janukovytj satte in specialpolis för att stoppa protesterna avsattes han av parlamentet och efterlystes för massmord.

Sommaren 2014 skrev Ukraina under associationsavtalet med EU. Avtalet ger stegvis ukrainska exportföretag fri tillgång till EU-marknaden. I gengäld förbinder sig Ukraina att leva upp till EU:s krav på bland annat respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Ockupationen av Krim

Efter att Viktor Janukovytj avsattes 2014 revolterade pro-ryska grupper på Krim och krävde att halvön skulle lämna Ukraina. I en snabb politisk process tog ryska grupper makten och anordnade en folkomröstning om anslutning till Ryssland, varpå ryska regeringen beslöt att annektera Krim.

Detta var första gången sedan andra världskriget som en europeisk stat erövrade en del av ett annat land och reaktionen från omvärlden blev stark. USA och EU införde stegvis skärpta ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

I en rad städer i östra Ukraina inledde samtidigt pro-ryska aktivister ett väpnat uppror med stöd från Ryssland. Den väpnade konflikten eskalerade och trots flera omgångar av samtal har den fortsatt och totalt har över en miljon människor tvingats på flykt.

Korruption

Korruptionen är utbredd i Ukraina. Formellt ska domstolarna i Ukraina vara oberoende, men i praktiken är de känsliga för påtryckningar från regimen. I samband med regimskiftet 2014 hävdade de nya ledarna att motsvarande 37 miljarder amerikanska dollar hade försvunnit ur statskassan genom korruption under den gamla regeringen.

Mänskliga rättigheter

Pressfrihet garanteras i lag i Ukraina men är i realiteten rejält kringskuren. Tidningar och tv-kanaler ägs i stor utsträckning av rika finansmän och står ofta under makthavares inflytande. I samband med kriget mot separatisterna i östra Ukraina har flera lagar antagits för att minska effekterna av den ryska propagandan, vilka samtidigt innebär inskränkningar av pressfriheten.

Ekonomi och näringsliv

Ukraina har goda tillgångar på bland annat kol och järn. Landet är dock starkt beroende av Ryssland för import av naturgas och olja. De ukrainska svartjordarna hör till de bördigaste i världen och landet är en av världens största spannmålsexportörer.

Ukraina har varit på väg från planekonomi till marknadsekonomi i drygt två årtionden, men vägen har varit mycket knagglig. En svår ekonomisk nedgång präglade 1990-talet och den tillväxt som inleddes vid millennieskiftet fick ett abrupt slut i och med finanskrisen 2008–2009. Under 2014-15 föll värdet på den ukrainska valutan till rekordlåg nivå samtidigt som landets BNP sjönk kraftigt.

Social utveckling

Ukrainas befolkning har minskat efter självständigheten 1991, eftersom fler dör än som föds i landet. Det stora flertalet invånare är etniska ukrainare, medan ryssar utgör en stor minoritetsgrupp. Ukrainska är officiellt språk, men ryskan har en stark ställning och är modersmål för en knapp tredjedel av befolkningen.

Enligt olika bedömningar är mellan 30 och 60 procent av ekonomin svart. Många av de officiellt anställda är undersysselsatta. Enligt inhemska kriterier är ungefär var fjärde invånare fattig, men med andra beräkningsgrunder är siffran betydligt högre.

I samband med den väpnade konflikten i östra Ukraina 2014 varnade Världshälsoorganisationen WHO för en akut kris för hälsovården.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />