Ukraina

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Republiken Ukraina/Respublika Ukrajina

Huvudstad med antal invånare:

Kiev, 2 762 000 (uppskattning 2012)

Antal invånare:

45 198 200 (2015)

Yta:

603 700 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Petro Poroshenko (2014-)

Folkgrupper:

ukrainare 78 %, ryssar 17 %, judar, vitryssar,
rumäner, moldaver, bulgarer, polacker,
ungrare, greker, tatarer m fl

Språk:

ukrainska är officiellt språk, många talar
dock bara ryska

Religion:

ortodox kristendom, grupper av unierade
grekisk-katoliker, katoliker, judar, muslimer

Viktigaste exportvaror:

kol, metaller, jordbruksprodukter

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, IMF, FN, OSS,
OSSE, PFF, WTO

BNP per invånare:

3 082 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

1,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

71 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

8 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

99,7 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

98,0 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

1,2 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

144 (2014)

Korruptionsranking:

130 av 167 (2015)

HDI-ranking:

81 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän