Våldet mot kvinnor är extra utstuderat

Foto: Hasan Aҫan

Fakta

Kvinnocenter i sydöstra Turkiet

Uppdaterad: 26 juni 2014

Kvinnorättsorganisationen Kamer har 23 center i sydöstra Turkiet. Genom kurser, seminarier och hembesök bidrar de till att kvinnor får ökad kunskap om sina rättigheter och ökad självkänsla. De erbjuder även lekgrupper där föräldrar och barn leker tillsammans. Syfte är att respekten för barn som individer ska öka och att föräldrarna ska samtala med dem. Samtidigt lär sig flickor och pojkar att de har samma värde. 

Viktiga delar i verksamheten är att minska mäns våld mot kvinnor och antalet hedersrelaterade mord, samt att påverka beslutsfattare så att kvinnors rättigheter respekteras i såväl lagstiftning som i praktiken. Kamer samlar även in uppgifter om hemförhållanden och resultaten kan användas som underlag inför politiska beslut om förbättringsåtgärder.

Hur mycket

9 600 000 kr under år 2010-2013

Resultat

Under år 2013 uppnåddes bland annat följande resultat:

  • 11 076 kvinnor som utsattes för våld fick hjälp
  • 30 kvinnor som riskerade att mördas i hederns namn fick stöd och skydd
  • 8100 kvinnor och 350 tjänstemän (90 procent män) deltog i kvartersmöten och fick bland annat information om kvinnors rättigheter
  • 53 384 kvinnor intervjuades om sina hemförhållanden
  • 598 kvinnor fick yrkesutbildning
  • 80 kvinnor gick starta eget-kurs
  • 261 barn och 237 kvinnor deltog i lekgrupper

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />