Medlemmar från enskilda organisationer diskuterar juridiska frågor på Raoul Wallenberginstitutet i Turkiet, under en kurs om kvinnors och funktionshindrades rättigheter.

Grupparbete för deltagare från enskilda organisationer, som i sin tur ska utbilda medlemmar och andra om funktionshindrades rättigheter.

Foto: -

resultatexempel

Med lagens hjälp utmanas traditionerna

Uppdaterad: 27 juni 2014

”Det är inte så mycket lagarna det är fel på, utan det är tillämpningen av dem som är problematisk.” Det säger Angela Lenn, chef på Raoul Wallenberginstitutet i Turkiet, som genomför utbildning kring kvinnors och funktionshindrades rättigheter.

Turkiet har på senare år reformerat en hel del lagar, som nu står i bättre överensstämmelse med internationella rättighetskonventioner och europeisk lagstiftning. Men det tar tid för dessa att få genomslag i rättssystemet.

– Det är starka kulturella traditioner som utmanas, säger Angela Lenn.

Äldre, manliga domare, med gammaldags utbildning är mer misstänksamma. Det finns också, menar Lenn, ett motstånd i Turkiet mot vad som upplevs som utländsk inblandning i inhemska frågor.

Turkiet är ett starkt mansdominerat samhälle, med en konservativ kvinnosyn. Samtidigt är rättssystemet sekulärt, så det är inte det faktum att Turkiet är muslimskt som direkt påverkar hur lagar tillämpas.

Kurser och utbildningsresor ger insikter

Raoul Wallenberginstitutet genomför kurser och seminarier med advokater och domare, som konkret handlar om vilka lagar som gäller i Turkiet och internationellt, särskilt vad gäller kvinnors och funktionshindrades rättigheter.

– Jag är imponerad av de kvinnliga advokaternas arbete idag. De ställer tuffa frågor och kan på ett bra sätt argumentera kring lagtolkningarna. De har fått utbildning av oss och de säger att arbetet i domstolarna idag är mycket bättre än tidigare. 

 Deltagare från enskilda organisationer vid

Förutom kurser organiserar Institutet också utbildningsresor i Europa.

– En grupp domare reste till exempel till Genève och deltog i en utfrågning kring Ecuadors respekterande av de internationella rättighetskonventionerna. De blev otroligt imponerade av juridiska nivån. Sådana resor ger viktiga impulser och lärdomar.

Från välgörenhet till rättigheter

När det gäller de funktionshindrade arbetar Institutet för att etablera ett nytt synsätt. Hjälp till handikappade har setts som välgörenhet men måste ses som en rättighetsfråga.

– Familjen är stark i Turkiet och man tar i regel hand om sina handikappade, vilket förstås är väldigt bra. Men staten och samhället måste också förstå att de funktionshindrade har rättigheter, som måste respekteras.

Därför arbetar Institutet med enskilda organisationer. Deras representanter ges utbildning kring funktionshindrades rättigheter enligt internationella konventioner och lagar och turkiska lagar. Denna kunskap sprids sedan genom dem ut i samhället.

– Detta att de handikappade har rättigheter var tidigare något helt främmande, berättar Angela Lenn. Men idag börjar det bli allmänt accepterat. Jag känner att vi har varit med om att sätta igång en viktig process.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />