Turkiet

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Türkiye Cumhuriyeti/Republiken Turkiet

Huvudstad med antal invånare:

Ankara, ca 4 890 000 (2011, inklusive förstäder)

Antal invånare:

78 665 830 (2015)

Yta:

779 452 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Recep Tayyip Erdoğan (2014–)

Folkgrupper:

turkar 81 %, araber 1,5 %, merparten av
de övriga är kurder

Språk:

turkiska är officiellt språk, kurdiska är
största minoritetsspråk

Religion:

islam (sunni)

Viktigaste exportvaror:

kläder, livsmedel, textilier, metallvaror,
transportutrustning

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF,
NATO, OECD, OIC, OSSE, WTO

BNP per invånare:

10 515 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,4 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

75 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

12 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

94,9 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

ingen uppgift

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

95 (2014)

Korruptionsranking:

66 av 167 (2015)

HDI-ranking:

72 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän