Dragan klipper hunden Hanna

Dragan Jevtic jobbar som husdjursfrisör i sin nyöppnade salong i Pozarevac.

Foto: Sida

Resultatexempel

Rätten till sysselsättning för utsatta grupper

Uppdaterad: 3 maj 2016

Många människor i Serbien diskrimineras från tillgång till välfärd, arbetsmarknad och bostäder. Som ett led i främjandet av sysselsättning stödjer Sida ett starta eget-projekt för utsatta grupper och minoriteter, med särskilt fokus på romska ungdomar och kvinnor.

För att skapa tillträde till arbetsmarknaden för utsatta grupper, stödjer Sida ett projekt för egenföretagande genom den tyska icke-statliga organisationen Help - Hilfe zur Selbsthilfe. Projektet startade 2014 och drivs i samarbete med tio städer och kommuner i Serbien.

Help-projektet uppmuntrar till socioekonomiskt självbestämmande genom att erbjuda stöd för egenföretagande och på så sätt upprätta strategier för integrering och inkludering av de mest utsatta grupper i Serbien. Projektet fokuserar särskilt på romska kvinnor och ungdomar då deras deltagande på den formella arbetsmarknaden är lågt.

Istället för ekonomiskt stöd får de som deltar utrustning för sina nystartade verksamheter. Deltagarna får också utbildning, handledning och rådgivning för att främja hållbarhet och skapa nya perspektiv. På så sätt bidrar projektet till fattigdomsbekämpning och lokala strategier för hållbar utveckling.

I Pozarevac, ett mindre samhälle utanför Belgrad, kämpar kommunen med hög arbetslöshet och begränsad kapacitet för att skapa sysselsättning. Kommunen har en lokal handlingsplan för integrering av utsatta grupper, i linje med den nationella strategin för romers rättigheter. Representanter för kommunen menar att en av de största prioriteringarna är att integrera romer på arbetsmarknaden genom stöd för egenföretagande.

Innovativa egenföretagare

Lidija Mihajlovic från Pozarevac vittnar också om en tuff arbetsmarknad där kommuner som ligger utanför de större städerna lider av hög arbetslöshet och fattigdom. Lidijas man Slobo förlorade jobbet som frisör på en salong han jobbat på i 18 år och de blev beroende av bidrag för att kunna försörja familjen. När Lidija fick höra om det Sida-finansierade projektet under våren 2015, skickade hon in en affärsplan och fick all nödvändig utrustning för att starta en frisörsalong.

Sedan juni 2015 driver hon en liten salong där hennes man klipper ett stort antal nöjda kunder. Via projektet deltog Lidija i en utbildning om att starta och driva företag och är nu fast besluten om att expandera sin verksamhet.

–Vi är en stor familj på åtta personer. Våra levnadsvillkor har förbättrats genom projektet, men jag vill involvera hela familjen i salongen för att öka omsättningen och göra vår ekonomiska situation mer stabil, säger Lidija.

En annan av projektdeltagarna är Dragan Jevtic, en hundälskande husdjursfrisör. Han arbetade tidigare som assistent i en hundvårdsalong i Belgrad, men lönen var inte tillräcklig för att försörja familjen. Efter avslutad utbildning som hundfrisör 2014, återvände Dragan till Pozarevac och fick höra om det Sida-finansierade projektet för egenföretagande. Genom projektet kunde Dragan kombinera sina två stora intressen och öppna en salong för hundar.

–Att öppna salongen har förändrat mitt liv. Jag har inte bara fått chansen att jobba med det jag älskar, jag kan också försörja min familj, säger Dragan.

Dragans idé var annorlunda, intressant och tydligt formulerad. Genom projektet utbildade han sig ytterligare tre månader för att bli certifierad husdjurfrisör. Dragans affärsidé verkar ha fyllt ett tomrum i Pozarevac för salongen är fullbokad i flera veckor framåt. Han har även varit tvungen att anställa sin bror för att kunna möta efterfrågan.

Med hjälp av Sida kan Help fortsätta arbetet med att få romer och andra marginaliserade och utsatta grupper i sysselsättning, vilket är en förutsättning för minskad fattigdom och förbättrade levnadsvillkor.

Fakta

En viktig del av Sveriges strategi för Serbien är att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och minskad fattigdom för utsatta grupper och minoriteter. Bland dessa grupper finns ett särskilt behov att stärka romers rättigheter vilket Sida gör genom stöd till bland annat OSSE:s program för att Serbien ska kunna genomföra målen i den nationella strategin för förbättrandet av romers situation.

I Serbien är endast 17,6% av registrerade arbetslösa romer inkluderade i arbetsförmedlingens program för sysselsättning. I syfte att ge utsatta grupper, med särskilt fokus på romska kvinnor och ungdomar, förbättrad tillgång till arbetsmarknaden stöder Sida den tyska organisationen Help - Hilfe zur Selbsthilfe. Via projektet får deltagarna utbildning samt bidrag i form av utrustning till ett värde av 1500, 2400 eller 3600 euro. Av de 400 deltagarna är cirka 200 romer. Drygt hälften ägnar sig åt serviceinriktad verksamhet, 28 procent åt jordbrukssektorn och 18 procent är hantverkare. 44 procent av deltagarna är kvinnor och 56 procent män.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />