En gågata med butiker och ett fåtal människor.

Gågatan Knez Mihailova i centrala Belgrad. Stadsförvaltningen i Belgrad minskade sina kostnader för upphandlingar med 62 procent på bara tre år.

Foto: Vasenka Photography CC BY 2.0

Resultatexempel

Ökad kontroll av upphandlingar minskar korruptionen i Serbien

Uppdaterad: 26 januari 2017

Offentliga upphandlingar var tidigare ett område med utbredd korruption i Serbien. Med nya institutioner för revision och en Sida-finansierad FN-satsning på utbildning har möjligheterna att stoppa pengar i egen ficka minskat.

Det offentliga är en stor uppköpare av varor och tjänster. Ett köp blir nästan alltid bättre om fler än en leverantör får möjlighet att lämna anbud på det som ska köpas in, och köparen kan jämföra pris och kvalitet.

Men i Serbien har det länge varit kutym bland tjänstemän att kringgå lagen om offentlig upphandling. Genom att dela upp varje inköp i mindre delar slipper de kravet på att ta in anbud från flera leverantörer och kan i stället gynna företag som drivs av vänner och bekanta. De statliga revisionsmyndigheterna har sett hur inköp av varor och tjänster ofta delats upp på ett ologiskt sätt.­­­

– I flera fall har medierna kunnat avslöja att tjänstemän och leverantörer var släktingar eller vänner. De gjorde affärer med företagare de kände och stoppade en del av förtjänsten i egen ficka, säger Snezana Vojcic, handläggare vid den svenska ambassaden i Belgrad.

Den här typen av korruption är ett stort slöseri med offentliga medel och dessutom ineffektivt, eftersom myndigheterna tvingas hantera ett stort antal små upphandlingar istället för ett fåtal stora. En bransch som allmänheten anser vara särskilt korrupt är hälsosektorn.

– Det påverkar inte bara de offentliga resurserna utan också kvaliteten på den sjukvård medborgarna fick. Det finns exempel på hur suturtråd av sämre kvalitet bröts ner för snabbt vilket påverkade läkprocessen efter en operation negativt, säger Snezana Vojcic.

Stor vilja att sätta stopp för korruptionen

Men under de senaste åren har flera nya institutioner för upphandling och revision skapats i Serbien, som ett led i landets process för att närma sig EU. Både bland de anställda vid de nya institutionerna samt bland den serbiska allmänheten finns det en stor vilja att sätta stopp för den utbredda korruptionen. Även finansdepartementet och företagarorganisationer efterfrågar en rättvis konkurrens om de offentliga kontrakten.

– De nybildade institutionerna vill inte bara vara en pappersprodukt utan de kämpar för att bli respekterade institutioner, både bland myndigheter och bland allmänheten. Samtidigt är allmänheten enormt trött på situationen och i flera opinionsundersökningar anger människor korruption som det största samhällsproblemet.

Därför skapades projektet Advancing Accountability Mechanisms in Public Finances som drevs av UNDP med finansiering från Sida under 2014 och 2015.

En viktig del av projektet var att förändra attityden bland tjänstemännen, så att de förstod det ansvar som kom med deras position. De behövde också bättre kunskap om vad lagen om offentlig upphandling kräver från dem. Förutom att utbilda drygt
1 000 tjänstemän som arbetar med upphandling så utbildades också anställda vid den statliga myndigheten för upphandling samt den nationella revisionsmyndigheten. Dessutom certifierades 60 nya revisorer. Även 170 domare och åklagare utbildades.

Revisionsmyndigheten fick också tillgång till ny mjukvara som gjorde det möjligt att analysera data upp till 50 gånger snabbare än tidigare, och genomförde workshops för offentliganställda i nästan alla serbiska kommuner. I projektet ingick också stöd till undersökande journalister som grävde i korruptionsfall.

Kostnaderna minskar när fler får lämna anbud

Satsningen fick snabba och tydliga resultat. 2013 var det endast 66 procent av alla offentliga uppköp som konkurrensutsattes, 2015 var andelen 89 procent. I huvudstaden Belgrad minskade kostnaderna för stadsförvaltningens upphandlingar med 62 procent.

– De korrupta blev medvetna om att det fanns vakthundar, både revisorer och journalister. Två borgmästare avgick som ett resultat av omskrivna korruptionsfall, berättar Snezana Vojcic.

I en tidningsintervju har riksrevisorn dessutom sagt att varken han eller hans revisorer har drabbats av påtryckningar eller negativa kommentarer på grund av sitt arbete.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />