Resultatexempel

De förebygger skador med höjd kunskap om naturkatastrofer

Uppdaterad: 4 mars 2016

I maj 2014 drabbades Serbien av de värsta skyfallen på hundratals år och i huvudstaden Belgrad föll två månaders regn på 40 timmar. Konsekvensen blev översvämningar som dödade 65 människor, tvingade tiotusentals människor på flykt och spolade bort vägar, broar och hus. Europeiska Centralbanken beräknade att landet förlorade cirka 10 % av sin BNP.

Beredskapen för att stå emot kraftiga klimatrelaterade katastrofer som den här är låg. I Mali Zvonik, en vacker kommun belägen mellan två berg på gränsen mellan Bosnien och Serbien, var det få som visste hur de skulle hantera de häftiga regnen. Deras hus var byggda på bergssluttningarna och blev därför väldigt utsatta för jordskred. I byn Velika Reka bor Milenko Smiljanic som visar hur jordmassor rasade ner och orsakade stora skador.


Milenko Smiljanic
Foto: Erik Nahlén/Sida

- Alla fönster och dörrar skakade. Sedan föll berget ner och begravde alla hus.

Ljiljana Ristanovic arbetar för projektet ”Dialog for prevention of natural hazard”. Hon berättar att detta är ett högriskområde för översvämningar och att hela regionen drabbades väldigt hårt med över 200 jordskred.

Hennes uppdrag är nu att höja kunskapen hos människorna som bor här om hur de kan förebygga nya katastrofer och förbereda sig på ett bättre sätt så att skadorna inte behöver bli så stora. Därför bjuder man in till möten mellan de lokala beslutsfattarna och olika organisationer i civilsamhället

Ljiljana Ristanovic
Foto: Erik Nahlén/Sida

-  Civilsamhället och kommunen har tillsammans bildat kunskapsnätverk i de olika kommunerna. Huvudresultatet är en gemensam och konkret plan för att förebygga naturkatastrofer i området.

Ett exempel på informationsspridningen är interaktiva kartor där man kan se om man bor i ett område med risk för högvatten och jordskred. Ett annat är att barnen i tidig ålder får delta i workshops och får skolböcker som tar upp just klimatförändringar.

- Vi har bidragit till att befolkningen har fått kunskap om hur de kan minska riskerna i framtiden. Det är det viktigaste för invånarna i området, understryker Ljiljana. Med kunskap kommer man långt.

Detta är Dialog for prevention of natural hazard

Projektet finansieras av Sida-stödda miljöorganisationen Regional Environmental Center (REC) i Belgrad och syftar till att stödja en fungerande dialog mellan stat och civilsamhället för att öka civilsamhällets möjligheter att följa, utvärdera och implementera policyer, strategier och lagar i EU-närmandet. Stödet från Sida var 500 000 kronor under en treårsperiod.

Exempel på uppnådda resultat:

  • Ökad kunskap hos kommuninvånarna kring deras roll i miljöarbetet och hur de kan minska riskerna för jordskred och översvämningar
  • Kunskapshöjande workshops med civilsamhällsorganisationer och kommunanställda för aktivt deltagande i olycksriskhantering, med fokus på jämställdhet och att öka kvinnors deltagande
  • Etablerande av ett kunskapsnätverk för cirka 20 civilsamhällsorganisationer i Podrinje-regionen.
  • Hemsida som hjälper civilsamhällsorganisationer att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom projektet

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />