Margit Pal, anställd hos Miklos Balasa, matar denna söta men långt ifrån miljövänliga kalv. Snart får den flytta in i den nya ladugården och faran är undanröjd. Gården ingår i miljöprojektet Danube River Enterprise Pollution Reduction Project (DREPR) som Sida stödjer i Serbien med målet att minska övergödningen i grundvattnet och i Donau.

Fotograf Victor Brott

Margit Pal, anställd hos Miklos Balasa, matar denna söta men långt ifrån miljövänliga kalv. Snart får den flytta in i den nya ladugården och faran är undanröjd.

Miklos Balasa, här med sonen Tomas, har byggt en helt ny ladugård där gödslet hanteras så att ingenting ska läcka ut i grundvattnet. Gården ingår i ett miljöprojekt som Sida stödjer i Serbien med målet att minska övergödningen i grundvattnet och i Donau.

Fotograf Victor Brott

Miklos Balasa, här med sonen Tomas, har byggt en helt ny ladugård. Gården ingår i ett miljöprojekt som Sida stödjer med målet att minska övergödningen i grundvattnet och i Donau.

Arbetet med att bygga systemet för gödselhantering till den nya ladugården är snart klart. Gården ingår i miljöprojektet Danube River Enterprise Pollution Reduction Project (DREPR) som Sida stödjer i Serbien med målet att minska övergödningen i grundvattnet och i Donau.

Fotograf Victor Brott

Arbetet med att bygga systemet för gödselhantering till den nya ladugården är snart klart. Serbien har påbörjat arbetet med att anpassa lagstiftningen till EU .

resultatexempel

Tuff satsning för att klara nya miljökrav

Uppdaterad: 17 juni 2014

Många miljoner människor är på olika sätt beroende av Donau – Europas näst längsta flod. Men vattnet i floden blir allt smutsigare. I Serbien stödjer Sida ett projekt som gör att bönder och slakterier får kunskap om miljöfrågor. De får också stöd till investeringar som ska minska utsläppen till Donau och till grundvattnet.

– Jag är mycket lycklig över den här investeringen, säger Miklos Balassa.

Han visar stolt upp sin nya ljusa ladugård som blev klar för bara några veckor sedan. Här kommer hans 200 kor få mer plats och bås som de kan vila i utan att krocka med någon av de andra.

Maten serveras två gånger om dagen i ett avskilt utrymme i mitten så att den inte blandas med avföringen. En traktor kan köra in med maten utan att skada djuren och utan risk för att människorna ska bli trampade eller skadade.

Den nya ladugården innebär ett bättre liv för korna på flera sätt men det är den nya gödselhanteringen som är den mest revolutionerande förändringen på Miklos gård. Utanför ladugården finns en stor cementplattform och nedanför den en jättelik gödseltank som rymmer 2 200 kubikmeter gödsel. Systemet är helt slutet och ingenting ska kunna läcka ut i grundvattnet.

Demonstrationsgård

Miklos gård är en av demonstrationsgårdarna i projektet Danube River Enterprise Pollution Reduction Project (DREPR). Några gårdar har valts ut för att kunna visa upp metoder för att minska föroreningarna i grundvattnet och i floden. Bönderna får också hjälp att bedöma hur mycket gödsel de ska använda på åkrarna och när det är bäst att gödsla.

Miklos har också varit på studieresa i Kanada och Tyskland och gått på kurs i Belgrad. 

Den globala miljöfonden – GEF – (som drivs gemensamt av FN:s miljöprogram, FN:s utvecklingsprogram och Världsbanken) står för den största delen av DREPR:s budget på nästan 180 miljoner kronor. Serbiska staten skjuter också till pengar och en del får bönderna betala själva.

Sida bidrar till DREPR med sammanlagt 30 miljoner kronor under 4,5 år. Målet är att minska utsläppen av kväve och fosfor från större gårdar och slakterier i Serbien.

Vattnet blir allt smutsigare

Donau (Danube) är den näst längsta floden i Europa efter Volga. Den börjar i Tyskland och flyter sedan 286 mil genom Österrike, Slovakien, Ungern, Serbien, Kroatien, Rumänien och Bulgarien på sin väg ut i Svarta havet. Flodens delta finns med på Unescos världsarvslista.

Omkring 10 miljoner människor är beroende av floden för sitt dricksvatten.

De senaste årtiondena har vattnets kvalitet stadigt försämrats, framför allt på grund av övergödning. Det blir allt dyrare att rena flodvattnet till dricksvatten. Föroreningarna gör också att vattnet blir bärare av sjukdomar som salmonella och shigella. Även grundvattnet är förorenat.

Serbien har påbörjat arbetet med att anpassa lagstiftningen till EU och antagit flera miljölagar som bland annat styr hanteringen av gödsel.

En riktig miljöbov

Serbien är ett av de länder som bidrar mest till de höga halterna av fosfor och kväve i Donau och har undertecknat internationella överenskommelser om att minska utsläppen. Situationen är särskilt allvarlig i omgivningarna kring Novi Sad där Miklos Balassas gård ligger. Här är grundvattnet högt och det finns flera stora gårdar med många djur samt 240 slakterier. Ytterligare tre områden omfattas av projektet: Pozarevac, Sabac och Vrbas.

Stor investering

Den nya ladugården, cementplattan och den stora gödseltanken har kostat nästan 3 400 000 kronor. DREPR som Sida stödjer har bidragit med 80 procent, resten har Miklos betalat själv. 
Gården har funnits i familjens ägo i hundra år. Miklos är tredje generationen och sonen Tomas, som just avslutat sina studier, har redan börjat arbeta på gården.

– Jag hoppas mycket på framtiden. Annars skulle jag inte ha gjort den här investeringen. Jag tror att mina kor kommer att bli friskare nu och mjölka bättre, säger Miklos.

Miljöengagemanget har inte vaknat

 

 - Det ekologiska tänkandet är något som bönderna accepterar men de är inte så medvetna om miljöproblemen. Det är mer så att de bara anpassar sig till de nya lagar och regler som nu finns i Serbien, säger Aleksandar Repcek.

Han är projektledare för DREPR i Novi Sad och Vrbas. Aleksandar har arbetat med det här projektet i tre år men med problematiken i hela sitt liv.

- I början var bönderna lite misstänksamma mot projektet. Men nu får jag samtal från bönder varje dag som frågar hur de ska göra för att få komma med.

De senaste sex månaderna har Aleksandar fått cirka 30 sådana samtal.

Projektet är tänkt att omfatta 60 gårdar. Mätningarna som ska visa vilken effekt investeringarna gör på grundvattnet och på föroreningarna i Donau har inte påbörjats ännu.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />