Serbien

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika Srbija/Republiken Serbien

Huvudstad med antal invånare:

Belgrad, 1 100 000 invånare (2012)

Antal invånare:

7 098 247 (2015)

Yta:

88 361 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Tomislav Nikolić

Folkgrupper:

serber 63 %, albaner 14 %, montenegriner 6 %,
ungrare 4 %, övriga 13 %

Språk:

serbiska, albanska och ungerska är viktigast
minoritetsspråk

Religion:

ortodox kristendom, minoriteter av katoliker
och muslimer

Viktigaste exportvaror:

järn och stål, gummi, kläder, vete, frukt och
grönsaker, metaller, elektriska apparater,
vapen och ammunition

Medlemskap i internationella organisationer:

Europarådet, FN, IMF, OSSE, PFF

BNP per invånare:

6 153 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

76 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

6 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

98,2 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99,2 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

ingen uppgift

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

122 (2014)

Korruptionsranking:

71 av 167 (2015)

HDI-ranking:

66 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän