En man håller sin bebis i famnen.

Pappa och barn på Fars Dag-firande i St Petersburg. Tidigare firades Fars Dag i Ryssland med militärparader och stereotypa mansideal. Idag har Män för Jämställdhet tillsammans med sina lokala partners bidragit till att göra Fars Dag till en dag när frågan om en mer jämställd och involverad papparoll lyfts.

Foto: Nikolai Eremin

resultatexempel

Nu får papporna vara med när deras barn föds

Uppdaterad: 26 augusti 2015

Med Sidas stöd arbetar den svenska organisationen Män för Jämställdhet i Ryssland för att minska mäns våld mot kvinnor och öka jämställdheten i barnfamiljer. Samarbetet har bland annat resulterat i att män i hela Ryssland nu får närvara när deras barn föds.

I Ryssland förekommer våld i mer än var fjärde familj och upp till 40 procent av alla allvarliga våldsbrott begås inom familjen. Bristen på jämställdhet genomsyrar hela samhället.

Sedan 2001 arbetar Män för Jämställdhet i landet för att engagera män i jämställdhetsfrågor och motverka det könsbaserade våldet. De senaste åren har arbetet bedrivits i nära samarbete med Unizon, en paraplyorganisation för svenska kvinnojourer. Strategin är att sprida kunskap som kan leda till förändrade attityder och beteenden bland män, att arbeta för att stärka lokala organisationer som arbetar med de här frågorna, samt att arbeta med påverkan och lobby för att få till stånd ändringar i lagar och policies.

Arbetet med män riktar sig främst till två målgrupper: män som utsätter kvinnor för våld – och blivande pappor. Flera goda resultat har kommit ur samarbetet, tycker Vidar Vetterfalk, projektledare på Män för Jämställdhet:

– Det är mycket glädjande att vårt samarbete med Ryssland har blivit ett lyckat exempel på samarbete mellan kvinnor och män för jämställdhet och mot våld, både för att förebygga så att våld inte sker och för att stoppa det när det skett.

Lyckade resultat genom lagliga erkännanden

Med de svenska "pappagrupperna" som modell har ett tjugotal "father-schools" etablerats i nordvästra Ryssland. Här samlas blivande fäder för att diskutera jämställdhet i familjelivet. Även de ryska kvinnojourerna har förstått vikten av detta förebyggande arbete och sprider det inom sina nätverk.

– Samarbetet mellan kvinnor och män ger oss nya idéer för hur vi kan utveckla detta även i Sverige, säger Vidar Vetterfalk.

Genom samarbetet har man lyckats driva igenom ett lagligt erkännande av pappaskolorna, där en pappaskola i vart och ett av St Petersburgs distrikt formaliserats och fått en egen budget – något som man i Sverige fortfarande inte har uppnått.

Projektet har också bidragit till en viktig lagändring som innebär att blivande pappor över hela Ryssland nu får närvara vid förlossningen om modern vill det, något som de fram tills nyligen var förbjudna att göra, förutom på privata kliniker mot betalning.

Behandling för män som utsätter kvinnor för våld

För att minska mäns våld mot kvinnor fokuserar det svensk-ryska samarbetet också på de familjer som befinner sig i våldsspiralen, både genom att stärka kvinnojourerna i deras stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, samt genom att erbjuda männen behandling.

– I nära samarbete med ryska kvinnojourer har vi utvecklat ett behandlingsprogram för män som utsätter kvinnor för våld i Ryssland, berättar Vidar Vetterfalk.

Tre av projektets ickestatliga samarbetsorganisationer erbjuder nu behandlingen och fler är på gång. De har utvecklat kursen "Five steps towards alternative" och fått den godkänd i det ryska utbildningssystemet. Bland andra poliser, psykologer, kriminalvårdstjänstemän och socialarbetare har fått utbildning på temat.

Stor spridning tack vare media

Tillsammans med ryska kvinnoorganisationer har projektets lokala samarbetsorganisationer arbetat med lobby och påverkan för att få till stånd lagändringar, och ett lagförslag mot våld i nära relationer ligger nu för beslut i parlamentet.

Påverkansarbetet och en ökande medvetenhet har lett till att jämställdhetsfrågan med fokus på männens roll fått ett allt större utrymme i media – flera artiklar har skrivits där män som deltagit i pappaskolorna har fått komma till tals. Tonen i media förändras sakta, och frågor som papparollen, jämställdhet i familjen och mäns våld mot kvinnor behandlas allt oftare.

– Vårt samarbete i Ryssland bryter normer och förändrar attityder. Det hjälper unga män och pappor att ifrågasätta stereotypa föreställningar om manlighet och våld och att se värdet av jämställdhet, avslutar Vidar Vetterfalk.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />