I förgrunden ett stort fiskenät som ligger ihoprullat ombord på ett fartyg. I bakgrunden några människor.

Union of Fishermen of the North fångar mer än 40 procent av Rysslands kvot för torsk och kolja i Barents hav.

Foto: WWF Russia

Resultatexempel

Hållbara fiskemetoder ska skydda Barents hav

Uppdaterad: 24 februari 2017

WWF Ryssland har länge arbetat med fiskare i Barents hav för att bland annat minska effekterna av bottentrålning. Tanken är att hitta lösningar som både skyddar havets ekosystem och är lönsamma för fiskarna. Med stöd från Sida har arbetet kunnat intensifieras och nu har fiskarna skrivit under ett viktigt avtal om hållbara fiskemetoder.

I Barents hav finns ett av Europas största rena och relativt ostörda marina ekosystem. Att det upprätthålls är en förutsättning för allt framtida liv längs kusten. Men havet är hotat, bland annat av bottentrålning, vilket innebär att en trål fäst i vajrar dras över havsbotten. Det sker främst inom storskaligt fiske och leder till att känsliga ekosystem störs på ett sätt som inte går att återställa, bland annat djurlivet på havsbottnarna.

Enligt Konstantin Zgurovsky vid Världsnaturfonden (WWF) Ryssland använder 80 procent av ryska fiskare bottentrålning. WWF har i flera år arbetat med fiskeriföretag för att förändra deras fiskemetoder och göra dem medvetna om hur de kan bidra till att bevara känsliga ekosystem. Det bidrar också till att fisket blir mer lönsamt i längden. När viktiga miljöer bevaras finns det bättre förutsättningar för fortplantning och skydd för fiskar som inte är fullvuxna.

– Vi arbetar fram lösningar som både miljön och fiskarna vinner på. Vi ser dem som partners. Utan deras deltagande är det omöjligt att komma framåt eftersom det krävs förändringar i hur fisket bedrivs samt finansiering i en skala som bara är möjligt för större företag eller organisationer, säger Konstantin Zgurovsky.

Viktigt avtal underskrivet

Det här arbetet har nu gett resultat. Nyligen skrev WWF Ryssland och Union of Fishermen of the North (FIUN) under ett avtal som bekräftar fiskarnas vilja att utveckla hållbara fiskemetoder och bevara de marina ekosystemen i Barents gav. FIUN är en viktig partner eftersom de fångar mer än 40 procent av Rysslands kvot för torsk och kolja i Barents hav.

FIUN har tillsammans med tre andra stora grupper av fiskeriföretag gått samman i en kommitté. Syftet är att bättre koordinera finansieringen och tillsammans bli bättre på att identifiera och bevara sårbara marina ekosystem. Kommitténs resurser används bland annat till forskning och experiment för att förbättra fiskeredskapen. De samlar också in data över sidofångster av bottenorganismer utifrån WWF:s riktlinjer. Detta kan minska påverkan av bottentrålning med 80 procent.

– Det här är unikt. Det är första gången som en majoritet av de ryska fiskarna i Barents hav har gått ihop för att skydda naturen och förbättra sina fiskemetoder, säger Konstantin Zgurovsky.

Sergei Nesvetov är VD för JSC Arkhangelsk Trawl Fleet som ingår i koordineringskommittén. Han påpekar att den marina miljön och fiskebestånden är grunden för deras affärsverksamhet.

– Vi tror att samarbetet med miljöorganisationer och andra intresserade leder till mer positiva resultat än misstro och isolering.

Handlingsplan och praktiska lösningar

Tillsammans med WWF har fiskeföretagen också tagit fram en handlingsplan för hur deras inkomster ska säkerställas på lång sikt samtidigt som de marina ekosystemen skyddas. Enligt den ska fiskarna avstå från att fiska inom sårbara marina ekosystem som de själva kommer att bidra till att identifiera. Enligt Konstantin Zgurovsky kan det betyda att minst 30 procent av dessa ekosystem skyddas och att bottentrålningen moderniseras så att den gör mindre skada.

– WWF har länge arbetat med fiskare för att vinna deras förtroende och lösa problem på ett positivt sätt. Att skapa en dialog med dem som faktiskt arbetar på fiskefartygen gör det möjligt att hitta de bästa och mest praktiska lösningarna, säger Konstantin Zgurovsky.

Folkligt deltagande i fokus för Sida

I Sidas nya samarbetsstrategi för Ryssland är en viktig målsättning att bidra till en bättre miljö och sedan 2016 får WWF Ryssland stöd från Sida för att öka det folkliga deltagandet i förvaltningen av naturresurser.

– Det handlar om att få fiskare att känna till de ekosystem som de interagerar med. Behöver man skydda dem? Hur mycket är det hållbart att fiska? Den röda tråden är folkligt deltagande, från civilsamhällesorganisationer och lokala fiskare. Många människor sitter inne med mycket kunskap och det underlättar också genomförandet om folk är med på de besluts som har fattats, säger Anna Tufvesson som handlägger stödet till WWF Ryssland vid Sida.

WWF Ryssland är involverat i fisket i Barents hav sedan en längre tid. Tack vare finansieringen från Sida har arbetet kunnat intensifieras väsentligt under 2016, avtalet med FIUN har kommit till stånd och koordineringskommittén har etablerats. WWF Ryssland har också tack vare stödet från Sida kunnat ta fram praktiska verktyg samt utbilda fiskefartygens besättningar.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />