resultatexempel

Rysk-svenskt forum summerade 15 års samarbete

Uppdaterad: 30 juni 2014

Det var i en positiv anda som ryska och svenska parter möttes i S:t Petersburg sommaren 2008 vid det "Rysk-svenska Forumet" för att summera vad som tillsammans hade åstadkommits under de drygt 15 år som det Sida-finansierade samarbetet mellan Ryssland och Sverige pågått. I en rad korta filmer presenteras olika samarbetsprojekt.

Samarbetet hade börjat i en svår situation för Ryssland, där omvandlingen från det gamla systemet nyligen hade inletts. Vad som skulle komma i dess ställe kunde ingen med säkerhet förutsäga. Genom projektsamarbetet med Sverige kunde tusentals ryska deltagare studera hur det marknadsekonomiska systemet fungerar i Sverige.

Omvandlingen ställde stora krav på förändringar och reformer i hela samhället. Hur skulle en social sektor byggas upp, som på ett effektivt sätt kunde lösa de sociala problem som omvandlingen skapat? Detta var ett stort område, där utbytet mellan länderna snabbt växte och många svenska metoder kunde studeras av ryska parter, engagerade i socialt arbete.

Hur skulle ett system för vatten- och energiförsörjning, motsvarande samhällets nya krav på främst en minskning av farliga utsläpp i luft och vatten, byggas upp? Här blev resultaten påtagliga i form av minskade utsläpp i Östersjön.
Vårt gemensamma engagemang i reformeringen av energibolag och bolag för vatten och avlopp (VA) har varit stort.

Sverige har också deltagit i finansieringen av byggandet av reningsverk i många ryska städer i Östersjöns avrinningsområde, inte minst S:t Petersburg och Kaliningrad. Sist men inte minst har Sverige engagerat sig i att stödja utvecklingen av ett öppet och demokratiskt samhälle i Ryssland.

Projektarbetet har skapat en mängd personliga relationer. Många har upptäckt att även om ryssar och svenskar har olika historia, seder och tänkesätt så är det likheterna som överväger. Det ger oss goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete som ständigt växer och breddas. Filmerna är tänkta att illustrera detta.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />