ryssland

Utvecklingen i Ryssland

Uppdaterad: 2 september 2015

Ryssland befinner sig på kollisionskurs med EU och USA, sedan landet ockuperat Krimhalvön och understött kriget i östra Ukraina. Samtidigt har president Putins makt stärkts, trots att landets ekonomi försämrats.

Sedan år 2000 har Vladimir Putin styrt Ryssland, först som president 2000–2008, därefter som regeringschef i samarbete med sin efterträdare på presidentposten Dmitrij Medvedev. 2012 valdes Putin återigen till Rysslands president.

Vid Sovjetunionens sammanbrott 1991 tog Ryssland över huvuddelen av Sovjetunionens internationella förpliktelser. Det innebär att Ryssland har en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Den ryska utrikespolitiken har under 2000-talet allt tydligare inriktats på att återge Ryssland rollen som stormakt.

De senaste åren har den politiska mångfalden minskat och Kremls inflytande ökat, samtidigt som situationen för oppositionen blivit allt svårare och utrymmet för civilsamhället och fria medier kraftigt minskat. En omstridd lag som skärpte statens kontroll av frivilligorganisationer trädde i kraft 2006. Alla frivilligorganisationer måste registrera sig och förbjöds att ta emot bidrag från utlandet.
De mänskliga rättigheterna är formellt skyddade av grundlagen, men det finns stora brister i tillämpningen. I Tjetjenien har många krigsförbrytelser begåtts utan att det har lett till någon rättslig prövning.

Politiska partier

Det politiska systemet i Ryssland ger presidenten stor makt och partierna spelar en underordnad roll. Partiet Enade Ryssland bildades 2003 och stöder presidenten.

En ny oppositionsrörelse bildades efter parlamentsvalet i december 2011 i protest mot myndigheternas valfusk. En av de tongivande personerna i rörelsen var den före detta vice premiärministern Boris Nemtsov som i början av 2015 sköts ihjäl i Moskva. Nemtsovs anhängare anklagar Putin för mordet.

Ekonomi och näringsliv

Ryssland har enorma naturtillgångar, en bred industriell bas och en relativt välutbildad befolkning. Den omfattande olje- och gasexporten ger Ryssland ett stort överskott i handeln med utlandet, men gör samtidigt den ryska ekonomin känslig för prissvängningar.

Under 2014 förändrades det ekonomiska läget då omvärlden införde omfattande sanktioner mot Ryssland. Ett sjunkande oljepris spädde på inflationen och den ekonomiska krisen blev kännbar för allt fler ryssar. Under 2014 förlorade den ryska rubeln mer än hälften av sitt värde gentemot den amerikanska dollarn.

2014 skrev Ryssland, Vitryssland och Kazakstan under ett avtal om en tullunion som innebär fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och arbetskraft mellan länderna. Armenien och Kirgizistan har sedan dess anslutit sig. Det är dock oklart vad den kommer att innebära i praktiken.

Krim och kriget i östra Ukraina

2014 tog ryska elittrupper kontroll över Krimhalvön i Ukraina. President Putin hävdade dock att det endast rörde sig om lokala "självförsvarsstyrkor". Senare anslöts Krim till Ryssland efter en folkomröstning. Ryssland agerande fördömdes av EU och USA som införde sanktioner vilka gradvis ökat i styrka.

Krimkrisen följdes av uppror i den ryskt dominerade östra delen av Ukraina där beväpnade pro-ryska aktivister med stöd av ryska soldater började strida mot landets centralmakt. Flera vapenvilor har sedan dess ingåtts, dock utan att hålla någon längre tid. Stödet för Putin ökade dock kraftigt efter annekteringen av Krimhalvön. Trots sanktioner och en försämrad ekonomisk situation är Putins popularitet fortsatt stark.

Fattigdom och ohälsa

När den ryska ekonomin förbättrades efter millennieskiftet började levnadsstandarden stiga. Men klyftorna i samhället har förblivit stora. 2009 beräknades 17 procent av befolkningen fortfarande leva under existensminimum.

Den naturliga befolkningstillväxten har sedan 1990-talets början varit negativ, bland annat på grund av alkohol- och drogmissbruk och dåliga mat- och levnadsvanor. Den negativa befolkningsutvecklingen bromsas av invandringen som uppskattas till 400 000 personer per år. I kölvattnet av invandringen har främlingsfientligheten ökat. Mer än 20 miljoner ryssar bor utanför Ryssland i andra före detta sovjetrepubliker


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />