Ryssland

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn: Rossijskaja Federatsija (Rossija)/Ryska
Federationen (Ryssland)
Huvudstad med antal invånare: Moskva, 11 843 643 invånare (2013)
Antal invånare: 144 096 812 (2015)
Yta: 17 075 000 km²
Statsskick: republik, förbundsstat
Statschef: president Vladimir Putin
Folkgrupper: 82 % ryssar, 4 % tatarer, 3 % ukrainare,
1 % tjuvasjer, basjkirer, 1 %, vitryssar
samt ytterligare ett hundratal folkslag
Språk: ryska är officiellt språk, en rad
minoritetsspråk förekommer också
däribland turkiska och finsk-ugriska språk
Religion: rysk-ortodox kristendom, minoriteter av
muslimer, judar, protestanter m fl
Viktigaste exportvaror: olja, oljeprodukter, naturgas, timmer,
trävaror, metaller, kemikalier, vapen
Medlemskap i internationella organisationer: APEC, BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF,
OSS, OSSE, PFF, Östersjöstaternas råd
BNP per invånare: 12 736 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI:* uppgift saknas
Världsbankens landkategori: Höginkomst (ej OECD-medlem)
Förväntad livslängd: 70 (2014)
Spädbarnsdödlighet: 8 av tusen födda (2015)
Läs- och skrivkunnighet: 99,7 % (2010)
Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:
97,0 % (2012)
Andel hiv-smittade bland invånare i åldern 15-49 år: uppgift saknas
Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare): 155 (2014)
Korruptionsranking: 119 av 167 (2015)
HDI-ranking: 50 av 188 (2015)

 

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän