Cernea Vitalie äger företaget Ungar SRL i Moldavien. De har fått hjälp med ett effektivisera sin energiförbrukning och har därmed kunnat expandera verksamheten och anställa fler.

Fotograf EBRD

Företaget Ungar SRL i Moldavien har fått hjälp med ett effektivisera sin energiförbrukning och har därmed kunnat expandera verksamheten och anställa fler.

Ungar SRL har nu 365 anställda, varav 260 är kvinnor.

Fotograf EBRD

Företaget Ungar SRL omfattar bageriverksamhet, restaurang, diskotek och butik. Men bageriverksamheten är huvuddelen.
Företaget Ungar SRL omfattar bageriverksamhet, restaurang, diskotek och butik. Men bageriverksamheten är huvuddelen.

Fotograf EBRD

Ungar SRL har nu 365 anställda, varav 260 är kvinnor och fortsatt expansion är planerad.

resultatexempel

EU-integration ger fler jobb och minskad elförbrukning

Uppdaterad: 26 juni 2014

Sedan hösten 2008 finansierar Sverige Business Advisory Services, BAS, i Moldavien. Syftet är att små och medelstora företag genom subventionerad energirådgivning ska minska sin energianvändning genom effektivisering. Målet är att Moldavien på sikt ska bli mer självförsörjande på energi och att öka konkurrenskraften hos landets företag.

Alla måste sätta på sig vita rockar innan vi går in i bageriet i en förort till Chisinau tillsammans med ägaren Cernea Vitalie. Han berättar att verksamheten började i blygsam skala strax efter Moldaviens självständighet från Sovjetunionen. Sedan har den expanderat och omfattar idag även en restaurang, diskotek och en butik. Totalt har företaget, Ungar SRL, 365 anställda, varav 260 är kvinnor.

Bageriet är mycket populärt och står för 50 % av företagets omsättning. När Cernea märkte att efterfrågan på hans bakverk ökade började han räkna på kostnaderna för att investera i en ny ugn för att kunna möta efterfrågan. Bageriet ligger i ett bostadsområde med dålig infrastruktur och det var därför omöjligt att koppla in en ny ugn på det svaga elnätet. Elbolaget erbjöd honom att installera en ny kraftstation och dra nya kablar för att öka kapaciteten, men det visade sig vara allt för dyrt och han lade expansionsplanerna på hyllan.

I september 2010 ingick Ungar SRL ett samarbete med Business Advisory Services (BAS)  för att hitta en lösning på problemet. Företaget hade tidigare varit i kontakt med BAS så det var naturligt att ta kontakt igen. BAS jobbar också aktivt för att vara synliga för nya företag. BAS finansieras av Sverige och hjälper små och medelstora företag med rådgivning, kontakter och tillgång till kapital för förbättrad energiförsörjning. BAS bidrar med högst 10 000 Euro till varje projekt, men inte mer än 70 % av den totala projektkostnaden. Det betyder att företaget står för minst 30 %. Genom BAS fick Cernea kontakt med en energikonsult som utförde en energirevision av företaget och rekommenderade åtgärder för ökad energieffektivitet i bakverksamheten.

Trots att energirevisionen pekade på stor besparingspotential tvekade Cernea att bekosta de nödvändiga investeringarna.

 – Ingen jag kände hade gjort liknande investeringar och jag visste inte om det verkligen skulle vara lönsamt.  Dessutom var energibolaget knappast angeläget om att underlätta en process som skulle leda till att jag köpte mindre el från dem, berättar han idag.

Efter noga övervägande och fortsatta konsultationer med BAS bestämde Cernea sig för att ta risken och köpa den nya ugnen och genomföra investeringarna för effektivare energianvändning. Beslutet visade sig var helt rätt. Besparingarna i el var så stora att han kunde minska den årliga energikostnaden med 20 % samtidigt som han ökade produktionen av bakverk. Investeringskostnaden kunde återbetalas inom åtta månader. För att kunna möta efterfrågan på bakverk har Cernea det senaste halvåret anställt ytterligare elva personer, huvudsakligen kvinnor och han planerar fortsatt expansion under de närmaste månaderna. 

Sverige bidrar till konkurrenskraften hos företag under ny samarbetsstrategi

Sveriges stöd till ökad energieffektivisering och marknadsutveckling genom BAS ligger väl i linje med det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Moldavien som är att landet ska bli väl integrerat med EU.

 - Både Moldaviens och Sveriges regering har pekat ut stöd till energieffektivisering för små och medelstora företag som en av nycklarna till ökad EU integration och vi försöker nu utöka den delen i vår energiportfölj säger Patrik Stålgren som arbetar med energifrågor på ambassaden i Chisinau.

 Sveriges samarbetsstrategi för Moldavien omfattar perioden 2011-2014 och fokuserar på tre sektorer: demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar samhällsbyggnad samt marknadsutveckling. Projektet ligger inom den landramen som uppgår till 110 miljoner kronor per år.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />