Members of the Resonance Center Team

Julia Abramova och hennes kollegor på Center Resonance.

Foto: Daniela Vidaicu

resultatexempel

De förhindrar våld i hemmet i Transnistrien

Uppdaterad: 4 maj 2016

Det finns ingen lag för att förbjuda våld i hemmet i regionen Transnistrien i Moldavien. De facto-myndigheterna anser inte våld i hemmet är ett brott eftersom lagstiftningen inte ger någon rättslig definition av fenomenet. Sedan 2013 stödjer Sida en lokal organisation, Center Resonance, för att hjälpa offren för våld i hemmet och hjälpa dem att komma ur en våldsspiral och få rehabilitering.

Våld i hemmet är utbrett i Moldavien, bland annat i den Transnistriska utbrytarregion, som ligger i en remsa mellan floden Nistru och östra moldaviska gränsen till Ukraina.

– Det är inte en fråga om en enda familj, det är ett allmänt problem och de offentliga myndigheterna bör göra något åt det, säger Juliana Abramova, verkställande direktör för Center Resonance.

Hammarbergrapporten om mänskliga rättigheter i regionen Transnistrien utfärdades 2013. Samma år lovade Moldaviens premiärminister inför FN: s generalförsamling landets avsikter att genomföra de rekommendationer som rapporten föreslog för att få bukt på problemen i landet. En av de nio prioriteringarna i handlingsplanen är att bekämpa våld i hemmet. Detta är första gången de facto-myndigheterna offentligt förklarat att problemet ska åtgärdas.

– Vi är stolta över vi under 2015 har öppnat det första skyddsboendet i Transnistrien för offren för våld i hemmet. Detta blev möjligt efter 5 år av hårt påverkansarbete på regional och internationell nivå. År 2015 har 92 kvinnor och barn ansökt om skyddstjänster, förklarar Juliana Abramova.

Civilsamhällesorganisationer är de enda aktörerna som kan ge professionell hjälp och stöd till offren. Dessa organisationer har skapat en enad koalition för att dela sina erfarenheter av att arbeta med offer från våld i hemmet. Koalitionen är också ett verktyg för att sprida ett tydligt budskap mot våld, i ett samhälle som påverkas mycket av religiösa ortodoxa ledare, som tidigare uttryckt sitt missnöje med beslutet att godkänna lagen om våld i hemmet.

– Det är viktigt att göra ett konsekvent arbete när vi talar om våld i hemmet. Detta innebär förebyggande informationskampanjer, systematisk utbildning för tjänsteleverantörer (socialassistenter, polispersonal, psykologer, etc.) och direkt stöd till kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Endast med en gemensam strategi mot de viktigaste målgrupperna vi går långsamt till en situation där problemet med våld i hemmet kommer ut till en offentlig debatt, säger Juliana Abramova.

Center Resonance har startat en jourtelefon som mottagit cirka 300 samtal sedan 2013. Samma år iscensattes även en mediakampanj där sex journalisters undersökningar på våld i hemmet publicerades. 2013 blev också året då den antivålds- och kvinnoorienterade civilsamhällesorganisationen för första gången blev medlemmar i den internationella sammanslutningen kvinnor mot våld Europa (WAVE) och ökat sin kapacitet att verka inom detta område.

Företrädare för de facto-myndigheterna, journalister, socialarbetare, psykologer och partners för Center Resonance deltog i ett avslutande event för projektet och delade sina intryck efter tre år av gemensamma aktiviteter och resultat. Offer för våld i hemmet betonar att Center Resonance har gett livräddande stöd till dem alla under projekttiden.

Irina, en som tagit emot stöd av Center Resonance tog till orda och delade sin historia. Hon och hennes barn blev brutalt misshandlade av sin man under flera år. Hon kände sig vilsen och ensam och utan ett giltigt pass, arbete och släktingar som kunde stödja henne att det var omöjligt att lämna förövaren och att börja ett nytt liv.

– Jag vill tacka vår psykolog, sade Irina med skakande röst och tårar i ögonen. Hon hjälpte mig att se ljuset i slutet av tunneln och att återställa mitt liv, att bli en bättre mamma för mina barn. Center Resonance räddade mitt liv.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />