Sedan år 2010 drivs projektet Youth Banks som syftar till att skapa möjligheter för unga människor att förverkliga sina idéer för att förbättra samhälle och närmiljö.

Projektet Youth Banks syftar till att skapa möjligheter för unga människor att förverkliga sina idéer om hur samhälle och närmiljö kan bli bättre.

Foto: Nicolae Cushchevici

fakta

Stöd till unga för att förbättra sitt samhälle

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Arbetslösheten i Moldavien är hög och många vuxna lämnar landet för att arbeta utomlands, kvinnorna ofta till Italien för att arbeta som hushållerskor och barnflickor och männen till Ryssland för att arbeta inom byggbranschen. Det är inte ovanligt att man lämnar barnen själva i hembyn och låter det äldsta syskonet ta hand om de yngre. Ungdomars möjligheter att delta i utvecklingen av samhället är samtidigt traditionellt små. Sedan år 2010 driver därför East Europe Foundation (EEF) projektet Youth Banks som syftar till att skapa möjligheter för unga människor att förverkliga sina idéer om hur samhälle och närmiljö kan bli bättre.

Programmet fungerar så att ungdomar själva säkrar viss finansiering för sina projekt från exempelvis sin kommun eller lokala företag. EEF går därefter in med lika mycket finansiering. 

Vem?

Programmet genomförs av East Europe Foundation.

Hur mycket?

Sida stödjer Youth Banks via East Europe Foundation med 22 miljoner mellan 2012 och 2016.

Resultat

Sedan 2010 har sex Youth Banks etablerats på olika orter vilket har resulterat i 130 projekt som drivs av cirka 500 ungdomar runtom i Moldavien. Omkring 15 procent av ungdomarna kommer från utsatta grupper och samtliga har föräldrar som lämnat landet för att arbeta utomlands. Intresset från ungdomarna är stort och vid varje ansökningsomgång deltar i snitt ett sjuttiotal ungdomar med sina projekt. EEF erbjuder också kurser i hur man sätter ihop en projektansökan, lägger upp en budget och rapporterar resultat. Projektet har stort förtroende hos de lokala myndigheterna som ser Youth Banks som ett viktigt lokalt utvecklingsinitiativ.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />