Andrei Trifan driver en fruktförädlingsfabrik i byn Sipoteni, i regionen Calarasi i Moldavien, med stöd från Sida genom landsbygdsutvecklingsprogrammet RISP (Rural Investment Program).

Andrei Trifan driver, tillsammans med sin fru, en fruktförädlingsfabrik i byn Sipoteni, i regionen Calarasi i Moldavien. Över 350 000 småbönder nås av jordbruksrådgivning genom projektet RISP.

Foto: Malin Lundén/Sida

resultatexempel

Småbönder utvecklar sina affärer

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Odling av fisk, bin, jordgubbar, svamp, tomater och penséer. Det är några affärsprojekt som moldaviska småbönder fått krediter och annat stöd till genom ett stort Sidaprogram för landsbygdsutveckling.

Många av grödorna odlas ekologiskt. Därmed tar man tillvara lokala resurser och bevarar den biologiska mångfalden. Den har länge minskat i takt med att Moldaviens naturliga slättmarker odlades upp, inte sällan med mekaniska och stordriftiga metoder. De var vanliga på den sovjetiska tiden.

De småskaliga projekten för odling och djurhållning av bland annat kaniner och höns ingår i ett större program för att utveckla den moldaviska landsbygden kallat RISP (Rural Investment Program). Programmet består av många mindre projekt. Det stöds av både Sida och Världsbanken.

Lättare att försörja sig genom utvecklad produktion

Grundidén är att utveckla produktion och marknad och ett kreditväsende för det familjebaserade jordbruket liksom för små- och medelstora företag utanför städerna och därmed ge moldaverna på landsbygden möjlighet att förbättra sin försörjning. De flesta deltagarna i RISP:s jordbruksrådgivning, som når över 350 000 hushåll, är småbönder.

Flera bondeföreningar har bildats genom projektet. Sex-sju banker deltar liksom kommunala och statliga myndigheter. Ett stort antal nya lokala spar- och kreditföreningar på landsbygden är ett annat resultat.

Anpassa utsläppslagar till EU

RISP handlar även om att hjälpa Moldavien anpassa sin lagstiftning till EU. Ett exempel är ändringen av lagen för produktion, användning och utsläpp av kväve. Målet är att nå upp till samma krav som EU:s nitratdirektiv fastställer.

I dag läcker det ut mängder kväve från jordbruket i floder och i Svarta havet som negativt påverkar syrehalten och därmed de marina ekosystemen.

Framgångsexempel i bokform

Utbildning och information ingår i programmet, både på nationell och lokal nivå. Bland annat projektledningen producerat en bok som innehåller framgångsrika exempel på affärsutveckling inom jordbruket och andra näringar på landsbygden.

Tekniska handböcker har tagits fram, för bland annat bärodling, vinodling och pälsdjursuppfödning. Många småföretagare har deltagit i utbildningar och utbyten av erfarenheter. Tack vare projektet har ett stort nätverk bildats med 14 800 medlemmar, som kopplar ihop bönder, återförsäljare av jordbruksprodukter samt tjänsteleverantörer.

Projektet är väl dokumenterat. Så till exempel finns namn och telefonnummer på varje småbonde som fått lån och vad lånet finansierat för typ av verksamhet, ränta, amorteringstider med mera. Många av affärerna drivs av kvinnor.

– Resultaten av RISP-programmet har hittills varit mycket konkreta, berättar Göran Bergman, handläggare på Sida. Det är ett av våra bättre projekt i Moldavien. RISP har en klar fattigdomsinriktning samtidigt som det bidrar till att stärka myndigheternas kapacitet. Många aktörer i samhället samverkar.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />