Moldavien: Genom det svenskstödda projektet ”Women in Business” har Larisa Cojocaris företag fått stöd för att köpa ett elektroniskt program för att rita nya modeller.

Genom det svenskstödda projektet ”Women in Business” har Larisa Cojocaris företag fått stöd för att köpa ett elektroniskt program för att rita nya modeller.

Foto: Nicolae Cushchevici

fakta

Utveckling av kvinnors företagande

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Utveckling av kvinnligt företagande är en viktig del av privatsektorutvecklingen i Moldavien. Kvinnor möter ofta olika hinder för att starta och utveckla sina företag. Det handlar både om brist på utbildning i företagande, traditionella könsroller och patriarkala strukturer samhället. Projektet ”Women in Business" startade 2005 med syfte att förbättra villkoren för kvinnliga företagare samt stimulera fler kvinnor att starta företag. Projektet erbjuder rådgivning, utbildning och finansiellt stöd för att utvecklingsprojekt inom företagen.

Vem?

Projektet ”Women in Business” genomförs av European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Hur mycket?

Sida stöder EBRD med 9 miljoner kronor mellan 2011 och 2016.

Resultat

Sedan 2011 har projektet initierat 24 utvecklingsprojekt för olika företag från branscher som detaljhandel, textil, elektronik och IT samt hälsovård. Cirka hälften av utvecklingsprojekten har handlat om utveckling av datoriserade system för till exempel ekonomi och cirka en tredjedel har handlat om stöd till marknadsanalyser och strategier. Ytterligare några projekt har handlat om energieffektivisering hos företagen.

EBRD har marknadsfört "Women in Business" programmet via media och till lanseringen kom 115 personer. Workshops och seminarier genomförs regelbundet runtom i landet för att intressera företag och privatpersoner att ta del av tjänster inom den företagsutveckling som EBRD erbjuder. EBRD har också byggt upp en databas av konsulter som företagen kan dra nytta av. Idag finns 150 aktiva konsulter i databasen.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />