moldavien

Utvecklingen i Moldavien

Uppdaterad: 2 september 2015

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Konflikten med Ryssland om utbrytarrepubliken Transnistrien påverkar hela landets utveckling.

Moldavien är en parlamentarisk republik, där presidenten och parlamentet delar den verkställande makten. Landet har sedan början av 2000-talet präglats av en polarisering mellan ryskvänliga partier och en koalition av mer EU-vänliga partier. Moldaviens kommunistparti har fortfarande en stark ställning och vann egen majoritet i parlamentsvalen 2001, 2005 och 2009.

Den hårda polariseringen gjorde att Moldavien under 2009-2012 stod utan statschef. Efter flera år av politisk turbulens kunde den partipolitiskt obundne affärsmannen Chiril Gaburici 2015 bilda en regering med stöd av Liberaldemokraterna, Demokraterna och Kommunisterna.

Moldaviens författning föreskriver press- och yttrandefrihet. De mänskliga rättigheterna respekteras i allmänhet och 2006 avskaffades dödsstraffet. Romer, HBT-personer, muslimer och utövare av andra religioner än den officiella utsätts inte sällan för trakasserier. 2012 antog Moldavien en antidiskrimineringslag. Att lagen finns på plats är ett viktigt steg för ökad tolerans.

Utbredd fattigdom

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. År 2010 levde över en femtedel av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av den stora utvandringen. Pengar som moldaver utomlands skickar hem till sina familjer står för omkring en tredjedel av landets BNP och många familjer är helt beroende av detta stöd.

Trafficking

Handel med kvinnor och flickor är ett allvarligt problem. Handeln drivs av både moldaviska och internationella ligor som säljer kvinnorna för prostitution utomlands. Fattigdom och hög arbetslöshet på landsbygden är bakomliggande faktorer.
Kvinnor är underrepresenterade inom politiken och på högre befattningar inom förvaltning och näringsliv.

EU-närmande

2014 undertecknade Moldavien ett associationsavtal med EU. EU är Moldaviens största biståndsgivare och stödet går bland annat till att stärka rättssektorn som är svag och präglas av omfattande korruption, samt till att höja den tekniska kompetensen och modernisera energisektorn. Förhållandet till EU-landet Rumänien var länge komplicerat, men är i dag bättre än tidigare.

Ekonomi och näringsliv

Moldaviens naturtillgångar är obetydliga. Mineraler och andra råvaror till industrin måste importeras, liksom gas och olja, och industrin är svagt utvecklad. Moldavien har däremot bördiga jordar och ett gynnsamt klimat. Nästan en tredjedel av arbetskraften återfinns inom jordbruket (2010).

Moldaviens energiförsörjning är till 90 procent beroende av Ryssland. Gasen har vid upprepade tillfällen använts av Ryssland som ett politiskt vapen gentemot Moldaviens regering.

2015 avslöjades att tre av landets största banker kort före valet året innan gjort utbetalningar på motsvarande en miljard dollar vilket motsvarar 15 procent av landets BNP. Pengarna tros ha hamnat på utländska konton tillhörande politiker och affärsmän. Centralbanken beviljade bankerna ett lån på motsvarande 700 miljoner dollar och tog kontroll över deras verksamhet för att rädda dem från konkurs, annars fanns risken att hela bankväsendet i Moldavien skulle krascha. Affären ledde till omfattande protester mot korruptionen, men några pengar har inte kommit tillbaka.

Utbrytarregionen Transnistrien

I Moldavien finns två autonoma regioner, Gagauzien som blev en autonom region genom ett författningstillägg 2003, och Transnistrien (Dnestrrepubliken). Vid upplösningen av Sovjetunionen motsatte sig Transnistrien Moldaviens självständighet och ville istället skapa en egen Sovjetrepublik. Ett kortvarigt inbördeskrig utbröt innan vapenvila tvingades fram. En trepartsstyrka (moldavisk, rysk, transnistrisk) bevakar gränserna. Moldavien saknar de facto-kontroll över regionen, och inget land har erkänt Transnistrien som stat.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />