Moldavien

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republica Moldova/Republiken Moldavien

Huvudstad med antal invånare:

Chisinau, 671 800 invånare (2013)

Antal invånare:

3 554 150 (2015)

Yta:

33 800 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Nicolae Timofti (2012-)

Folkgrupper:

moldaver 76 %, ukrainare 8,5 %, ryssar 6 %,
gagauzer 4,5 %, rumäner 2 %, bulgarer 2 %,
övriga 1 %

Språk:

moldaviska är officiellt språk, ryska är utbrett

Religion:

ortodox kristendom dominerar stort

Viktigaste exportvaror:

jordbruksprodukter, textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF, OSS, OSSE,
PFF, WTO

BNP per invånare:

2 239 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

5,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

71 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

14 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

99,1 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

96,5 % (2012)

Andel hiv-smittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,6 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

108 (2014)

Korruptionsranking:

103 av 169 (2015)

HDI-ranking:

107 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän