Iskra Maksimovic, omringad av den skog som hon tillsammans med andra medlemar i Föreningen för Privata Skogsägare sköter på ett hållbart sätt.

Fotograf Jenny Åkeson

Iskra Maksimovic, omringad av den skog som hon tillsammans med andra medlemar i Föreningen för Privata Skogsägare sköter på ett hållbart sätt. 

Utsikt över skogarna i Novo Brde.

Fotograf Jenny Åkeson

Utsikt över skogarna i Novo Brde.

resultatexempel

Hållbart skogsbruk ger friskare skog i Kosovo

Uppdaterad: 6 mars 2018

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick. 

Kommunen Novo Brdo i östra Kosovo är rik på skog, men det är också ett av de områden som har drabbats hårt av den illegala skogsavverkningen. Här bor Iskra Maksimovic. Hon är en av flera personer som har blivit tilldelad ett skogsområde att sköta under en 10-årsperiod, genom den Sida-stödda organisationen Connecting Natural Values with People (CNVP). Iskra är medlem i Föreningen för privata skogsägare som tillsammans sköter skogen på ett hållbart sätt.

Vi möter Iskra längs en krokig grusväg i ett höstlikt landskap. Skogen som omringar oss är en blandning av ek och bok. Iskra berättar att hon genast blev medlem i Föreningen för privata skogsägare när hon hörde att den hade bildats i hennes hemkommun. Hon såg att det fanns ett stort behov av att ta hand om skogen:

– Speciellt de sista åren innan projektet satte igång var skogen i mycket dåligt skick. Många människor avverkade skogen illegalt och stal träden.

Föreningen har gett invånarna i Novo Brdo ansvar för skogen och kunskap om hur de tillsammans kan sköta den på ett hållbart sätt. Iskra är skogstekniker och har stor kunskap inom området. Under året arrangerar föreningen olika aktiviteter för att sköta skogen och Iskra är en av gruppledarna.

Som gruppledare för flera män har jag visat att kvinnor inte bara kan göra ett bra jobb i en mansdominerad sektor utan i vissa fall är vi kvinnor till och med bättre när det kommer till att ta ansvar och organisera. När vi fått en uppgift så slutför vi den väl.

Som kvinna i skogssektorn är Iskra idag ganska ensam. Patriarkala strukturer och attityder i Kosovo är ett stort hinder för att uppnå jämställdhet. Men CNVP arbetar för att fler kvinnor ska engagera sig i skogssektorn och Iskra är med och bryter ny mark.

– Vi har verkligen visat att vi kvinnor kan arbeta precis lika bra som männen, vi behöver inte alls stanna hemma.  

Inom ramen för projektet har tio familjer i Novo Brdo dessutom blivit tilldelade 10 hektar mark för ekologisk odling av hallon. Iskras familj är en av dessa. Som ensamstående och arbetslös trebarnsmamma är inkomsten från arbetet i skogen och hallonfältet viktig, även om den inte räcker för att täcka alla hennes utgifter. I framtiden hoppas hon därför på att utvidga sin hallonodling.

Novo Brdo är en multietnisk kommun där kosovoalbaner och kosovoserber lever sida vid sida. I projektet arbetar de tillsammans i skogen och utbyter idéer för att få sina hallon att växa på bästa sätt.

Projektet har gjort flera framsteg. Skogens skick har förbättrats eftersom invånarna använder dess resurser på ett hållbart sätt och de har samtidigt ökat sina kunskaper om skogsskötsel. De kvinnor som i början av projektet kände sig osäkra är idag tryggare i sin roll. De familjer i Novo Brdo som driver den ekologiska hallonodling har fått större ekonomisk trygghet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />