Statistiska Centralbyrån (SCB) ger utbildning i intervjuteknik i Kosovo.

Statistiska Centralbyrån (SCB) ger utbildning i intervjuteknik i Kosovo vilket är en del av ett demokratiprojekt med stöd av Sida.

Foto: -

resultatexempel

Tillförlitlig statistik viktig för en god demokrati

Uppdaterad: 11 augusti 2014

Ett modernt samhälle behöver statistik. Viktiga statliga och kommunala beslut om lagar, investeringar, skatter och välfärdsprogram måste bygga på korrekt information. Statistik om hur folk egentligen har det är viktiga för beslut om hur staten ska agera.

Mardröm eller drömjobb? Att bygga upp en god statistikmyndighet i ett krigshärjat land, där staten är svag och där styret tidigare låg i Serbiens huvudstad Belgrad kan inte vara lätt. Kosovos statistikkontor lider av underbemanning och brist på finansiering. Kunskaperna är ofta otillräckliga för ett modernt statistikarbete. Veronica Ekman som är projektkoordinator för Statistiska Centralbyråns (SCB) projekt i Kosovo och dess grannländer, ser det som en intressant utmaning.

– Vi ger utbildning och rådgivning. Risken är förstås att de utbildade försvinner från kontoret. Men det är bara att hoppas att deras kunskaper kommer till nytta inom statsförvaltningen.

En central fråga som måste lösas är att se till så att statistikkontoret blir en självständig myndighet. Det är viktigt för att man ska kunna lita på att statistiken är neutral och korrekt, och inte påverkad av några andra intressen. En lag om detta har tagits fram men det har varit trögt att få igenom den i parlamentet.

Statistikprojektet ses av Sida som ett demokratiprojekt. Veronica Ekman håller med om att det är det.

– Politiska och ekonomiska beslut ska grundas på ett tillförlitligt informationsunderlag, till exempel om konsumentprisindex, arbetskraftssituationen eller jordbruksproduktionen. Statistiken ska också vara tillgänglig för alla. På den grunden kan demokratiska beslut fattas.

Kvinnors situation tydliggörs

Ett av resultaten av samarbetet, som började redan 2001, är en uppdelning av statistiken mellan män och kvinnor, vilken kan visa på en ojämlikhet som bör åtgärdas.

– Senast hade folk från olika myndigheter en diskussion om arv. Statistiken tyder på att sönerna ärver mer än döttrarna, fast lagen säger att det ska vara lika. Med god statistik kan man se hur det står till i verkligheten.

SCB har en person på plats för längre tid, plus två lokalanställda i projektet. Sedan skickar man ner experter på kortare uppdrag och organiserar studiebesök till Sverige. Den mesta utbildningen sker på statistikmyndighetens huvudkontor, men på dess lokala kontor har man också utbildat statistikinsamlare.

– Det går framåt, säger Veronica Ekman. Deras lagar, system och arbetssätt blir mer EU-anpassat och vi ser att kvaliteten blir bättre.

Veronica Ekman tror att projektet också bidrar till en bättre samlevnad mellan forna fiender.

– Just det regionala arbetet, som är en del av vårt program på Balkan, är väldigt roligt. Där kan vi se hur relationer utvecklas mellan länderna. De hjälper varandra och gör studiebesök på egna initiativ. Serber får officiellt inte åka till Pristina (Kosovos huvudstad), inom statistikprojektet men då väljer projektet någon neutral plats för mötet.

Enligt pågående avtal fortsätter projektet till och med 2012, med en finansiering på drygt 20 miljoner kronor från Sida.

 

Nytt stöd 2014

Sida har beslutat om nytt stöd för perioden 2014-2017, vilket omfattar två SCB personer på plats för längre tid, samt ett stort antal lokala korttidsexperter.

Fokus på stödet är kapacitetsutveckling av personalen på KAS, inklusive administrativ kapacitet (management capacity), utveckling av ett robust IT-system samt presentation och spridning av statistisk information. Syftet är att stärka transparens och effektivitet i planering och uppföljning av regeringens olika ansvarsområden, inte minst inom jämställdhet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />