Property Tax Kosovo screen dump

Ett av målen med projektet är att säkra en rättvis och lika behandling av alla som betalar fastighetsskatt i hela Kosovo.

Foto: Sida

resultatexempel

Svenska Skatteverket hjälper Kosovo med fastighetsskatten

Uppdaterad: 30 juni 2014

Ett nytt system för att administrera fastighetsskatt har införts i Kosovo. Skatteintäkterna ger kommunerna väsentligt ökade möjligheter till investeringar. Det svenska Skatteverket har varit delaktiga i genomförandet tillsammans med Kosovos Ekonomi- och finansministerium.

Efter konflikten 1999 i Kosovo påbörjades ett försöksprojekt för beskattning av fast egendom. Kommunerna fick rätt att ta ut fastighetsskatten och använda intäkterna, som nu blivit en av de viktigaste inkomstkällorna för kommunerna.

År 2006 utgjorde inkomsterna från fastighetsskatten endast 1 procent av de totala offentliga inkomsterna. Det fanns flera skäl till varför skatten inte betalades in. Avierna med anmodan att betala skatt nådde inte rätt personer och myndigheterna misslyckades med att behandla överklaganden från personer som påstod sig vara orättvist behandlade.

I oktober 2008 tecknades ett avtal med Kosovos Ekonomi- och finansministerium. Det svenska skatteverket  var en aktiv part i genomförandet. Målet är att avsevärt öka kommunernas intäkter från fastighetsskatten, att bygga en effektiv förvaltning för uppbörd av fastighetsskatt i varje kommun och att säkra en rättvis och lika behandling av alla som betalar fastighetsskatt i hela Kosovo.

Projektet har fokuserat på fem processer;  beskattning, övervakning, utvärdering, insamling och stödprocesser.

Det nya beskattningssystemet infördes i januari 2011 och har till dags dato varit framgångsrikt. Att uppbåda fastighetsskatt från hela landet har tidigare tagit månader och resulterat i ett stort antal felaktiga räkningar. Nu tar hela processen bara några dagar och resulterar i väldigt få fel.

En bedömningsprocess som bygger på en ny värderingsmodell har utvecklats. Detta har lett till en mer rättvis bedömning. Värdet på de enklaste byggnaderna har skrivits ned med 50 procent, medan byggnader av hög kvalitet har fått sina taxeringsvärden uppvärderade med 10 procent.

Projektet har skapat en hemsida  som uppdateras regelbundet och där skattebetalarna kan få all nödvändig information, inklusive uppgifter om hur deras skattepengar har investerats i deras kommun. Alla som betalar fastighetsskatt informeras regelbundet genom TV och radio, skyltar och broschyrer.

Utvecklingen av intäkter från fastighetsskatt fortsätter att vara positiva. Förutsatt  att uppbörden för den andra delen av 2011 kommer att vara densamma som för 2010 kommer summan att uppgå till över 14 miljoner Euro, vilket är mycket nära det ursprungliga målet. Den samlade effekten per år uppskattas till  6 miljoner Euro.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />