Kosovo

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika e Kosovës/Republika Kosovo/Republiken Kosovo

Huvudstad med antal invånare:

Prishtina, 172 000 invånare (2012)

Antal invånare:

1 797 151 (2015)

Yta:

10 908 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president Hashim Thaçi (2016–)

Folkgrupper:

albaner 88 %, serber 7 %. övriga (bosnjaker, gorani, turkar,
romer, ashkalier, egyptier) 5 %

Språk:

albanska, serbiska

Religion:

huvudsakligen islam (sunni) med en minoritet romerska
katoliker bland albanerna; ortodox kristendom bland
serberna

Viktigaste exportvaror:

metaller, mineraler och livsmedel

Medlemskap i internationella organisationer:

IMF, Världsbanken, IOK

BNP per invånare:

4 052 USD (2014) 

Biståndets andel av BNI:*

7,7 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

71 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

uppgift saknas

Läs- och skrivkunnighet:

95% (2008)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

uppgift saknas

Andel hiv-smittade (bland invånare
i åldern 15-49 år)

uppgift saknas

Tillgång till telefon (antal mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

uppgift saknas

Korruptionsranking:

103 av 169 (2015)

HDI-ranking:

uppgift saknas

 

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland andra de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän