Cirka 1000 ungdomar deltog i ungdomsfestivalen "Lika för jämställdhet " som pågick den 15 september 2013 i Telavi, Kakheti region. I samband med olika sport -och kulturevenemang fick ungdomarna ta del av material om jämställdhet , sexuell hälsa och rättigheter , hiv / aids, etc.

Omkring 1000 ungdomar deltog i ungdomsfestivalen "Lika för jämställdhet" som hölls i Telavi. Det anordnades sport- och kulturevenemang samtidigt som ungdomarna tog del av material om jämställdhet, sexuell hälsa och rättigheter och hiv/aids.

Foto: UNFPA Georgia

resultatexempel

Bistånd lyfter frågan om jämställdhet

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Jämställdhet på schemat hos Polishögskolan i Tbilisi. Fler kvinnliga namn på partilistor. Driften av fyra skyddade boenden i statlig regi. ”Om det inte var för internationellt stöd, skulle ingen ens prata om jämställdhet och kvinnans rättigheter”, säger Nato Shavlakadze, ordförande på Anti-Violence Network of Georgia (AVNG).

– Man ska inte glömma var vi började. När jag kom hit och träffade vice talmannen i parlamentet sa hon att det största framsteget var att man inte längre skrattar i parlamentet när hon tar upp jämställdhetsfrågor, säger Peeter Kaaman, som har arbetat med jämställdhetsprojekt på den svenska ambassaden i Tbilisi i drygt tre år.

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Georgien bland EU-länderna och enda givaren med tydlig jämställdhetsprofil. Jämställdhetstänket skall genomsyra alla biståndsinsatser i landet, vilket kan vara en förklaring till att resultatet av jämställdhetsarbetet utmärker sig bland alla satsningar i Georgien, trots de många utmaningarna.

Den traditionella synen på kvinnorollen råder fortfarande i det ortodoxt kristna Georgien. Opinionsundersökningar visar att majoriteten av georgierna inte tycker att kvinnor passar inom politiken för att ”de då inte kommer att kunna sköta hushållet”. Antalet kvinnor i parlamentet har dock ökat från 5 procent år 2008 till 11 procent år 2013.

Motverka kvinnovåld – prio ett

Anti-Violence Network of Georgia är en kvinnoorganisation som får svenskt bistånd via Kvinna till Kvinna och UN Women. Organisationen består av tio kriscenter för kvinnor i Tbilisi och i andra regioner. De erbjuder de våldsutsatta offren gratis juridisk och psykologisk rådgivning samt erbjuder skyddade boenden.

Tack vare svenskt stöd till UN Women har även två skyddade boenden kunnat etableras, vilka senare tagits över av den georgiska staten. Inom projektets ramar planeras dessutom ytterligare två nya skyddade boenden som staten åtagit sig att driva. Satsningarna innebär ett stort framsteg. Under lång tid omfattades offren för våld i hemmet inte av något statligt socialt stödsystem, utan allt arbete vilade istället på kvinnojourers axlar:

– Med svenskt stöd kan vi nå ut till fler och ge stöd till fler stödsökande kvinnor, sätta kvinnovåldsfrågor på medieagendan och föra dialog med politikerna, säger Nato Shavlakadze, ordförande på Anti-Violence Network of Georgia.

Nato Shavlakadze berättar att svenskt stöd till organisationen har bidragit till att de fått kapacitet att ta emot många stödsökande kvinnor. Cirka 1500 kvinnor fick hjälp på kriscentret i Tbilisi år 2012. Ett annat tydligt resultat av det svenska stödet är antagningen av en ny lag om underhållsbidrag för barn vid föräldrars separation:

– Allt började med att en stödsökande kvinna med barn som bodde på vårt skyddade boende inte kunde få underhållsbidraget för sitt barn, då barnens pappa vägrade erkänna faderskapet. Vi har lyckats få mannen att göra DNA-prov och få honom att betala underhållsbidraget, säger Nato Shavlakadze, ordförande på Anti-Violence Network of Georgia.

Nato Shavlakadze har precis kommit hem till Georgien från Armenien, där hon var med och träffade armeniska politiker och myndigheter för att dela med sig av erfarenheter av lagstiftning om våld mot kvinnor. Armenien saknar fortfarande lagar som förbjuder våld i hemmet. Nato uppskattar att Kvinna till Kvinna håller i kurser för hela södra Kaukasus, då man kan utbyta erfarenheter. Kurserna ordnas en gång per år och kan handla om jämställdhet, organisationsstyrning, ansökningsskrivande, nya arbetsmetoder mm.

Anti-Violence Network of Georgia, förmedlar i sin tur kunskaperna vidare. De håller i utbildningar om våld mot kvinnor för socialarbetare, lärare, elever och poliser. De har även varit med och designat utbildningsmoduler som numera ingår i polisutbildningen.

Arbete med hela kedjan

Peeter Kaaman som är jämställdhetsansvarig på den svenska ambassaden menar att det är viktigt att arbeta brett och med hela kedjan: policynivå, institutionell nivå och gräsrotsnivå.

– Vi arbetar på olika fronter. Genom att stödja UN Women har vi exempelvis arbetat med att ta fram en handlingsplan mot våld i hemmet samt att bistå domare och åklagare i hantering av fallen. På gräsrotsnivå har vi etablerat skyddade boenden för våldsoffer.

Sverige har också spelat en stor roll i inrättandet av en Jämställdhetskommitté i parlamentet och i att premiärministern under 2013 utsåg en rådgivare inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Inom ramarna för svenskt bistånd utbildas också enskilda kvinnliga kandidater som kommer att nomineras i lokalval nästa år.  

 

Om stödet till jämställdhet

Omkring 20 miljoner kronor av Sidas bistånd till Georgien under 2012 gick till olika insatser för att främja jämställdhetsarbetet, vilket utgjorde omkring en sjättedel av vårt totala stöd till landet.

Organisationen Anti-Violence Network of Georgia finansieras genom stöd från Kvinna till Kvinna samt UN Women.

Sidas stöd till Kvinna till Kvinna i Georgien uppgår till 16 miljoner kronor för 2013-2014. Stödet till UN Joint Programme for Gender Equality uppgår till 32 miljoner kronor för 2011-2014. Programmet implementeras av de tre FN-organen UNDP, UNFPA och UN Women (varav UN Women's komponent används för stödet till Anti-Violence Network of Georgia).

 

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />