Bosniska och syriska kvinnor bytte erfarenheter på konferensen i Sarajevo.

Bosniska och syriska kvinnor byter erfarenheter under konferensen i Sarajevo för att stärka kvinnors rätt till inflytande i fredsprocesser. 

Foto: Nela Porobic Isakovic

resultatexempel

Bosniska och syriska kvinnor i fredssamarbete

Uppdaterad: 20 november 2015

Att stärka demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del i Sidas stöd till samarbetsländerna i Västra Balkan. Som en del i detta arbete har Sida därför gett stöd till konferenser i Sarajevo för att Bosniska och Syriska kvinnor ska kunna byta erfarenheter om hur kvinnor i högre utsträckning kan involveras i fredsprocesser.     

Utan kvinnors röst och erfarenhet kan aldrig en hållbar fred byggas. Det är grundtanken i det fredsarbete den svenska organisationen Kvinna till Kvinna och Womens International League for Peace and Freedom (WILPF) bedriver. När krisen i Syrien blev alltmer våldsam samarbetade de två organisationerna för att söka förebilder, fredsmodeller och en väg framåt.  Det visade sig att kvinnor i Bosnien-Hercegovina och Syrien har mycket gemensamt.

I februari 2014 anordnade WILPF i samarbete med bland annat Kvinna till Kvinna, som båda stöds av Sida, en konferens i Sarajevo. Ännu ett möte för kvinnors deltagande i fredsprocessen anordnas i Sarajevo i december 2015. På konferensen fick en grupp kvinnor från Syrien träffa kvinnor från Bosnien-Hercegovina, aktiva i fredsbyggande sedan kriget 1992-1995. Under några feburaridagar diskuterades kvinnors rättigheter och vikten av att kvinnor involveras i fredsprocessen. Det var ett möte som väckte många känslor och gav nya insikter.

-Jag har träffat många människor som har försökt att visa empati och förståelse, men jag har aldrig tidigare varit i ett sammanhang där jag känner att människor på allvar förstår vår situation. Jag inser nu att krig förr eller senare alltid tar slut, och att efter kriget kan man gå vidare, fortsätta att vara aktivist och bygga fred, sa en av de syriska kvinnorna.  

I krig ses kvinnor oftast som offer, inte som aktiva, starka, erfarna människor som kan bidra till fred och uppbyggnad. I Syrien har kvinnorna varit delaktiga sen första början, de protesterade mot regimen och nu vill de vara med och bygga ett nytt Syrien, där deras rättigheter är garanterade. Att förhandla med regimen är inte okomplicerat – det ses av vissa som ett svek mot dem som har dödats eller fängslats.  

"Missa inte er chans vid förhandlingsbordet"

För 20 år sedan befann sig de bosniska kvinnorna i en liknande situation. De var aktiva i fredsprocessen på lokal nivå, men när det väl kom till de centrala fredsförhandlingarna blev de uteslutna. Nela Porobic Isakovic är projektkoordinator för Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). Hon menar att den viktigaste erfarenheten bosniska kvinnor kan bidra med är att om kvinnors rättigheter inte är en del av fredsprocessen, så finns det en stor risk att de aldrig får en given plats att påverka i samhället när väl freden är uppnådd.

-Kvinnors rättigheter var inte en del av fredsprocessen i Bosnien-Hercegovina och nu 20 år senare slåss vi fortfarande för våra rättigheter och för rätten till deltagande. Det är den viktigaste erfarenheten vi kan dela med oss av till de syriska kvinnorna - vi missade vår chans, missa inte er!

Nela Porobic Isakovic berättade också att det inte bara var de syriska kvinnorna som lärde sig av de bosniska kvinnornas upplevelser.

-Vi har arbetat i 20 år, förändringarna är så långsamma här att det är svårt att hålla modet uppe, men att få inblick i de syriska kvinnornas situation, att se dessa starka och modiga kvinnor, påminde oss om hur det var här 20 år sen.  Att se vad man faktiskt kan åstadkomma ger ny motivation till de bosniska kvinnorna.

Konferensen som hölls i februari 2014 ledde fram till rekommendationer för ett fortsatt fredsarbete. Konferensen har lett till att liknande initiativ har startats i Ukraina. Den har också gett ny kraft i kvinnors arbete med ekonomiska och sociala rättigheter i Bosnien-Hercegovina. Ett ramverk för gottgörelse och skadestånd till dem som drabbats under kriget ska vara klart och presenteras i slutet av 2015. Kvinnornas arbete för rättvisa och deltagande har inte bara betydelse för utvecklingen i Bosnien-Hercegovina, utan det är också en lärdom för kvinnor i andra länder som Syrien och Ukraina. Det är en påminnelse om att kvinnors deltagande i förhandlingar om fred är mer akut än någonsin.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />