Att vara på plats med en monter på den stora teknikmässan i Hannover gav företaget Inox Ajanovic en ny exportmarknad i USA och EU.

Att vara på plats med egen monter på den stora teknikmässan i Hannover gav företaget Inox Ajanovic tillgång till en ny exportmarknad i USA och EU.

Foto: Inox Ajanovic

resultatexempel

FIRMA ska hjälpa företagen att växa

Uppdaterad: 17 juni 2014

Genom att förbättra kvalitén på sina produkter och bli bättre på marknadsföring kan företag i Bosnien-Hercegovina öka sin omsättning. Det visar resultat från det Sida-finansierade FIRMA-projektet som ska öka företagens möjligheter att konkurrera på den europeiska marknaden.

FIRMA är en förkortning för The Fostering Interventions for Rapid Market Advancement. Projektet som ska bidra till ekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina fokuserar på tre sektorer: träförädling, turism och produkttillverkning. Landets träindustri har varit stark ända sedan Jugoslaviens tid, men branschen har varit dålig på att förädla sina produkter. Därför handlar en del av FIRMAs aktiviteter om att förbättra design och kvalitet på konsumentprodukter.

– Ett exempel är ett trämöbelföretag som fått hjälp att utbilda sin personal, designa produkter och bredda sin kundbas. Idag levererar de till Sverige och om man köper cd-ställ i trä på IKEA kan de vara ”made in Bosnia-Herzegovina”, säger Pelle Persson, handläggare på Sidas kontor i Sarajevo.

Att öka kvalitén på sina varor och bli bättre på att marknadsföra dem kan vara ett effektivt sätt att öka företagets omsättning, särskilt i ett land som tidigare haft socialistiskt styre och där marknadsföring varit ett okänt begrepp. Andra insatser som organiseras genom FIRMA är utbildning av arbetskraft för att bättre passa företagens behov, hjälp till företag att utveckla sina affärsplaner och bli effektivare, internationellt nätverkande samt ökad tillgång till investeringskapital. När det gäller turistsektorn handlar det om att utveckla den stora potential som finns i landet, med eko- och äventyrsturism.

– Genom att samarbeta med Kroatien, där turismen är långt mer utvecklad, har turistkontoret i Mostar lyckats dra till sig en del av turistströmmarna. De som åker en vecka till Kroatiens stränder kan kombinera det med en dagsturs vandring eller fiske i Bosniens vackra natur, säger Pelle Persson.

Det femåriga FIRMA-projektet i Bosnien-Hercegovina stödjs av Sida tillsammans med USA:s givarorgan USAID. Sida bidrar med omkring en tredjedel av den totala budgeten på 140 miljoner kronor (21 miljoner dollar). USAID har handlat upp den partner som genomför projektet, och bland utförarna finns även 16 olika regionala organisationer i Bosnien-Hercegovina, som förutom att vara utövare av aktiviteterna även utgör en målgrupp genom att deras roll som näringslivsorganisation växer. Organisationerna är även med och finansierar aktiviteterna, liksom företagen som själva får betala en del av kostnaden.

Projektet har ett tydligt fokus på att åstadkomma resultat och hitta indikatorer för att mäta dem. Alla företag som deltar får rapportera sina resultat varje månad och siffrorna har varit positiva.

– Vi kan se att försäljningen hos de företag som deltagit i någon av projektets aktiviteter ökat med 23 procent de första två åren, jämfört med de företag i landet som inte är med. När det gäller ökning av export är siffran 29 procent och tillgång till arbete 14 procent, säger Pelle Persson.

Att stödja utvecklingen av företag är ett sätt att få ett lands ekonomi att växa. FIRMA har medvetet valt att inte satsa på andra områden som skulle kunna gynna näringsslivet, t.ex. utveckling av institutioner för att minska den tunga byråkratin och hårda företagsbeskattning som är ett hinder idag. Det arbetet sker redan i många andra projekt. Även om stöd till näringslivet i sig kan ge mer kortsiktiga resultat än reformer av samhällsstrukturer så blir den kunskap och kompetens som byggs upp i landet genom FIRMA beständig.

– Vi har visat på vägen för hur man kan utveckla sin produktion, introducera ett kvalitetstänkande och bli konkurrensmässig med EU-företag. Mycket av de aktiviteter vi genomfört har varit till för att hjälpa företagen ut på banan, ge dem stöd att komma igång, sen är det meningen att de ska stå på egna ben, säger Pelle Persson.

 

Läs om några av de företag som utvecklats efter att ha deltagit i FIRMA-projektet (engelska):

Company Rattan Sedia wins prestigious award at trade fair in Zagreb, Croatia.

INOX Ajanovic exports 90 per cent of its products.

IZAZOV marks major growth, expands production and workforce.

Training boosts company production and employs workers.

Training program for Prevent Travnik gives 600 new jobs.

Fakta FIRMA-projektet

FIRMA-projektet startade 2009 och pågår till 2014. Sida står för 48 miljoner av det totala stödet på 140 miljoner kronor, resten finansieras av USAID.

Projektet ska bidra till ökad ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och ökade hushållsinkomster i Bosnien-Hercegovina och aktiviteterna fokuserar på tre sektorer: träförädling, turism och produkttillverkning.

Arbetet genomförs i samarbete med lokala partners, för att bygga upp kompetens samt säkerställa effektivitet, långsiktighet och uthållighet. Partnerna består av biståndsaktörer, handelskammare, näringslivsorganisationer, och företagskonsulter.

Hittills har omkring 300 aktiviteter genomförts, vilka omfattar stöd till företag, nätverkande och utbildningar. FIRMA står för en 33 procent av kostnaden för aktiviteterna, företagen för 22 procent och resten betalas av de 16 parter som deltar samt andra givare.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />