Visokos nya kommunala servicekontor invigdes i april 2009. Nu kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe. De nya kommunkontoren är flaggskeppen i Governance and Accountability Project (GAP). Målet är bättre kommunal service till medborgarna och det Sida-stödda projektet omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

Visokos nya kommunala servicekontor invigdes i april 2009. Nu kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe.

Foto: Victor Brott

resultatexempel

Allt i ett – snabb service i Bosnien-Hercegovina

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Effektiv kommunal service är ett av målen för GAP – ett projekt som finansieras av Sida, USAID och Holland. GAP är en långsiktig investering och en insats som för Bosnien närmare EU. Sammanlagt deltar 72 kommuner i projektet som ger medborgarna större inflytande.

Det nya kommunkontoret i Visoko innebär en stor förändring för medborgarna. Borta är de långa korridorerna med många dörrar in till tjänstemännen. I stället hanteras alla ärenden öppet i ett ljust kontorslandskap. De flesta av de handskrivna böckerna har också ersatts av datorer och dataregister även om den omläggningen inte är riktigt klar ännu. I denna”one-stop-shop” kan medborgaren lösa alla kommunala ärenden och slipper gå runt till flera kontor för att få olika stämplar och underskrifter. Ett personbevis till exempel, som tidigare kunde ta flera dagar att ordna, skrivs nu ut på ett par minuter. Den öppna hanteringen minskar också risken för korruption.

De nya kommunkontoren är flaggskeppen i Governance and Accountability Project (GAP). Målet är bättre kommunal service till medborgarna och projektet omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

Samarbete mellan givare

Sida stödjer GAP med 70 miljoner kronor under en femårsperiod, ungefär en tredjedel av den totala kostnaden. Den amerikanska biståndsmyndigheten USAID och Holland bidrar med lika mycket. Kommunerna får också betala en del själva. Genom GAP får kommunerna bidrag till datorer, dataprogram och annan utrustning. Personalen får utbildning och support från ett team av experter som leds av amerikanen Dana Frey.

– En förklaring till framgången med GAP är att vi besöker kommunerna regelbundet. Vi har inte bara installerat utrustningen och sedan lämnat dem. Vi tittar på hur personalen använder utrustningen och pratar med dem.

 De 49 andra medlemmarna i teamet är alla bosnier.

– De är de verkliga hjältarna, säger Anders Hedlund, ambassadråd på svenska ambassaden i Sarajevo.

Kommunerna får inte bara datasupport utan också avancerad rådgivning i andra ärenden, till exempel för att formulera ansökningar om stöd till EU.

Långt kvar till EU-medlemskap

Bosnien-Hercegovina har påbörjat resan mot ett EU-medlemskap men det är lång väg kvar.

– Kommunerna är nyckeln in i EU. Det är på kommunal nivå som 75 procent av anpassningen till EU:s regelverk måste göras. Det kommer att innebära ett enormt arbete, säger Dana Frey.

Sida stödjer reformprocesser som kan underlätta ett EU-medlemskap för Bosnien-Hercegovina. Genom att bygga underifrån och satsa på kommunerna kan investeringarna överleva när den komplicerade statsbildningen måste göras om.

 – Det som är omöjligt på det centrala planet kan vara fullt möjligt på det lokala planet. Det inger hopp i det här landet där ingenting fungerar som vanligt, säger Anders Hedlund.

Extremt krångligt

Bosnien-Hercegovinas statsskick måste vara det mest komplicerade i hela världen. I ett land med 3,9 miljoner invånare finns 19 presidenter, 14 regeringar och lika många lagstiftande församlingar samt ungefär 200 ministerier på olika nivåer. Det blev resultatet av Daytonavtalet som undertecknades i december 1995 för att få slut på det brutala kriget.

Utöver detta finns den så kallade Höga representanten som är tillsatt av världssamfundet för att övervaka att överenskommelsen i Daytonavtalet efterlevs. Den Höga representanten har stor makt och kan till exempel avsätta folkvalda politiker och stifta nya lagar.

Glädjande överraskning

Reformerna som GAP arbetat med i kommunerna har lett till oväntade bieffekter.

– Nu kommer Bosnien snart ha Balkans bästa system för dokumentsäkerhet. Det är ett system som kommer att klara biometriska pass – en fråga som blivit viktig här, säger Anders Hedlund.

Biometriskt pass (som har ett datachip med information om passinnehavarens ansikte) är ett av EU:s krav för att bosnierna i fortsättningen ska slippa söka visum för inresa i EU.

GAP har också bidragit till att kommunerna får del av momsintäkterna på givna grunder och inte, som tidigare, genom förhandlingar från år till år.  


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />