Bosnien

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Bosna i Hercegovina/Bosnien och Hercegovina

Huvudstad med antal invånare:

Sarajevo, 301 000 invånare (uppskattning 2012)

Antal invånare:

3 810 416 (2015)

Yta:

51 564 km²

Statsskick:

republik, förbundsstat 

Statschef:

Mladen Ivanić/Bakir Izetbegović/Dragan Čović (2014-)

Folkgrupper:

bosniaker 44%, bosniska serber 31%, bosniska kroater
17%, övriga (bland annat montenegriner, romer,
albaner och ukrainare) 7%

Språk:

bosniska, serbiska och kroatiska

Religion:

islam (huvudsakligen sunni), kristendom (katoliker
och serbisk-ortodoxt kristna)

Viktigaste exportvaror:

trä, papper, stål, energi

Medlemskap i internationella organisationer:

Europarådet, IMF, FN, OSSE

BNP per invånare:

4 790 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

3,4 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

76 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

6,7 av tusen födda (2011)

Läs- och skrivkunnighet:

98,2 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99 % (2014)

Andel hiv-smittade (bland invånare
i åldern 15-49 år)

uppgift saknas

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

91 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

85 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän