I Albanien drev European Roma Rights Centre ett fall där romska barn fick gå i en särskild skola där det knappt bedrevs någon undervisning. Det slutade med att skolan fick stängas och barnen flyttades till den skola som de egentligen tillhörde.

I Albanien drev European Roma Rights Centre ett fall där romska barn tvingats gå i en särskild skola där det knappt bedrevs någon undervisning. Det slutade med att skolan fick stängas och barnen flyttades till en vanlig skola.

Foto: ERRC

Resultatexempel

Kämpar i domstolarna mot diskriminering av romer

Uppdaterad: 5 april 2018

Det finns ingen quick fix på hundratals år av antiziganism i Europa. Men tålmodigt och envist arbete för romers rättigheter visar att det går att göra skillnad. European Roma Rights Centre (ERRC) har drivit mer än 500 rättsfall.

Runt om i Europa tas romska barn om hand av myndigheter och placeras på barnhem. Det formella argumentet är oftast att barnen lever under ovärdiga förhållanden, till exempel med föräldrar som tigger på gatorna.

I Albanien är överrepresentationen av romska barn på institutionerna tydlig. Det visar en rapport från The European Roma Rights Centre (ERRC). På ERRC menar man att argumenten för att institutionalisera de här barnen är dåliga förevändningar, och att det handlar om fördomar om att romer inte är kapabla att ta hand om sina barn.

– När vi tittade närmare på ett visst barnhem såg vi att besluten att ta hand om barnen ofta var färgade av tjänstemännens fördomar mot romer. Myndigheter har inte rätt att placera barn med föräldrar i livet på barnhem, enbart på grund av fattigdom. Är en familj så fattig att den har svårt att ge sina barn en dräglig uppväxt är det samhällets plikt att stödja den familjen – inte att ta barnen ifrån dem, säger Adam Weiss, generalsekreterare för ERRC.

Driver rättsprocesser

ERRC har sitt huvudkontor i Budapest, och har arbetat i mer än 20 år mot antiziganism i Europa genom rättsprocesser, forskning och avslöjanden av missförhållanden. Att driva rättsfall i nationella domstolar och i Europadomstolen är den viktigaste strategin, och majoriteten av de anställda är människorättsadvokater. ERRC har drivit mer än 500 fall av diskriminering mot romer i 15 olika länder. Barnhemmet i Albanien fick efter anmälan starka rekommendationer att göra något åt problemet. Genom ERRC:s arbete har flera barn kunnat återförenas med sina familjer.

ERRC peppar enskilda romer som utsatts för diskriminering att anmäla, med ERRC:s stöd.

– För den som tillhör en grupp i samhället som aldrig haft tillgång till rättssystemet är det en väldigt stor sak när någon erbjuder dig juridiskt stöd, berättar Senada Sali, en av ERRC:s advokater.

Hon är själv rom, och har vuxit upp med rasismens ständiga närvaro.  Som ett av oräkneliga exempel berättar hon om hur hon senast häromåret blev nekad ett bostadskontrakt för att hon är rom.

– Det spelar ingen roll att jag inte tigger, att jag inte är fattig, att jag inte stjäl saker, att jag inte är smutsig. Bördan att vara rom är tung att bära, för du måste hela tiden motbevisa samhällets fördomar om dig. 

När romer över hela Europa diskrimineras, även inom rättsapparaten och av myndigheter, är det inte konstigt att många saknar tilltro till rättssystemet och ERRC:s strategi.

– De säger ofta "det spelar ingen roll om jag stämmer dem, för ingenting kommer att förändras", säger Senada Sali.

Adam Weiss fortsätter:

– Vi håller med om att en stämning inte är någon quick fix. Men vi förklarar också att de har chansen att bidra till en större förändring på lång sikt. Ett rättsfall kanske inte visar resultat förrän tio år senare. Men när vi lyckas är det ett långsiktigt resultat som verkligen bidrar till förändring.

Vann mot albanska skolmyndigheten

Ett nytt arbetssätt har visat sig vara mycket lyckat. I Albanien har ERRC drivit två fall av skolsegregering av romska barn. Istället för att övertala föräldrarna att anmäla kunde ERRC själva anmäla skolmyndigheten inför ombudsmannen i Albanien.

Det ena fallet handlar om ett litet bostadsområde där det bara bor romer, som ingår ett större upptagningsområde till en skola i närheten. Istället för att integrera de romska barnen i den här skolan, så byggde man en separat liten skola för romer. Adam Weiss berättar att den skolan var en katastrof och kunde mer ses som ett förvar av barnen.

– Det bedrevs nästan ingen undervisning och barnen lärde sig ingenting. Föräldrarna visste att det inte stod rätt till, men vågade inte göra något åt saken. 

ERRC:s stämning gav ett mycket lyckat resultat. Det konstaterades att detta var förbjuden diskriminering och att de romska barnen skulle flyttas till den skola de egentligen tillhör, där de kan få kvalitativ undervisning tillsammans med andra albanska barn. Så har nu skett, och den romska skolan har stängt.

Fallet kan användas som prejudikat när ERRC går vidare med flera fall av segregering och diskriminering av romska barn i det albanska skolsystemet.

– Det här arbetssättet är viktigt ur flera aspekter. Vi kunde gå tillbaka till föräldrarna och visa dem dokument från den albanska staten som bekräftar att de har utsatts för diskriminering. Det är otroligt stärkande för dem, att känna sig sedda, att förstå att deras rättigheter kränks och att de har rätt att säga nej till det, säger Adam Weiss.

Utvecklingen går framåt

Arbetet för romers rättigheter i Europa går långsamt, men det går framåt. ERRC är en av de viktigaste aktörerna i det här arbetet. I början av 2018 fick de ta emot Europarådets Raoul Wallenberg-pris, för sina extraordinära resultat i kampen för mänskliga rättigheter.

ERRC, som för bara några år sedan mest hade icke-romer bland sina anställda, har kommit att bli en del av en bred folkrörelse för romers rättigheter, och allt fler bland de anställda, inklusive ordföranden, är idag själva romer. 

– Vi har förändrats mycket de senaste åren. Förut upplevde många ERRC som en otillgänglig och byråkratisk organisation. Idag är vi en aktivistorganisation och en inspiration för många unga romer, säger Senada Sali.
– Det har vuxit fram en ny generation av unga romer som utbildar sig vid universiteten, och organiserar sig mot förtrycket. De är normbrytare och viktiga förebilder för det romska samhället.  Jag hoppas att vår organisation kan erbjuda dem de verktyg de behöver för att kämpa för alla romers rättigheter, säger Adam Weiss.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />