Kvinnliga politiker håller valmöte i i kuststaden Durres.

Kvinnliga lokalpolitiker håller valmöte i kuststaden Durres. Sida stödjer ett projekt med målet att kraftigt öka kvinnors representation på alla nivåer i det albanska samhället.

Foto: OSSE

resultatexempel

Nu ska kvinnorna med i politiken

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Politiskt arbete är nästan helt förbehållet männen i Albanien. Bara sju procent av parlamentsledamöterna är kvinnor och tre procent av borgmästarna. En stor samordnad biståndsinsats ska försöka ändra på det!

Svenska jämställdhetsforskare visade tidig att det finns ett samband mellan våld mot kvinnor och demokrati. Kvinnor som utsätts för våld, oftast i sin hemmiljö, går sällan på möten, de tar inte del av politisk information och röstar inte. Denna strukturella diskriminering lyfts sällan fram i samhällsdebatten. I Albanien är den tydlig.

Gamla attityder och beteenden måste bekämpas

Det är ett ambitiöst och djärvt projekt Sida beslutat stödja i Albanien. Målet i Women in Government (WiG) som projektet kallas har som mål att kraftigt öka kvinnors representation på alla nivåer i det albanska samhället. Det gäller bland annat i den lagstiftande församlingen i Tirana, i regionala och lokala politiska församlingar. Projektet har också en ambition att bidra till att reducera det utbredda våldet mot kvinnor. Var tredje albanska säger sig ha utsatts för fysiskt våld i hemmet.

För att lyckas måste projektet bekämpa kulturellt betingade attityder och beteenden. Nya förebilder måste skapas och synliggöras. Sådant tar lång tid och är svårt. Bland annat finns en tradition i Albanien att kvinnorna i en familj röstar likadant som männen, så kallad ”family voting”.

Allt fler är hemmafruar

En negativ trend efter kommunistregimens fall 1991 är att kvinnor i växande grad är hemmafruar och saknar tillgång till arbetsmarknaden. I ett nationellt perspektiv försvårar denna utveckling målet att öka det kvinnliga ledarskapet.

Projektet inleddes i början av 2009 och ska pågå i minst tre år. Samarbetspart är Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. Sverige och Holland finansierar gemensamt.

En mängd aktiviteter över hela Albanien ingår. Det är alltifrån ledarskapskurser, seminarier och debatter till produktion av TV- och radioprogram, tidningar, hemsidor och andra typer av informationsmaterial. Flera internationella utbyten mellan kvinnliga politiker och ledare ingår liksom stöd till kvinnors nätverksbyggande.

Samarbete med myndigheter och internationella organisationer

OSSE samarbetar nära med albanska myndigheter på högsta politiska nivå och även  nationella och internationella organisationer, som till exempel UNDP och UNICEF. Flera albanska ministerier har en samordnande och pådrivande roll. Inte minst är det nya Nationella rådet för jämställdhet en nyckelaktör.

– Vi märkte först hur illa samordningen var och behövde göra något åt den, berättar OSSE:s projektsamordnare i en tidig rapport om projektet. 

Vallag vill att 30 procent av politikerna skall vara kvinnor

Albaniens parlament antog nyligen en ny jämställdhetslag och en ny vallag. Båda är ett resultat av en övergripande nationell strategi för förbättra jämställdheten i landet och bekämpa våld mot kvinnor.

Ett kvantitativt mål är att partierna ska nominera minst 30 procent av sina kandidater till politiska förtroendeposter. Det målet har stöd i vallagen.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />