Två av de bästa initiativen i närpolisprogrammet kom från kvinnliga poliser i Tirana. De bjöd in sjundeklassare att delta i en Kids Police Academy.

Fotograf cp-project.al

Två av de bästa initiativen i närpolisprogrammet kom från kvinnliga poliser i Tirana. De bjöd in sjundeklassare att delta i en Kids Police Academy.

Polisers närvaro i Albaniens skolor har traditionellt handlat om att upprätthålla säkerheten, inte att bygga relationer med barnen.

Fotograf cp-project.al

Polisers närvaro i Albaniens skolor har traditionellt handlat om att upprätthålla säkerheten, inte att bygga relationer med barnen.

Polisers besök i skolklasser har varit ett lyckat initiativ för att förbättra relationerna mellan polisen och civilsamhället.

Fotograf cp-project.al

Polisers besök i skolklasser har varit ett lyckat initiativ för att förbättra relationerna mellan polisen och civilsamhället.

resultatexempel

Närpolisreform ska öka medborgarnas förtroende

Uppdaterad: 17 juni 2014

Bättre relation mellan Albaniens poliskår och landets medborgare. Det är syftet med den närpolisreform som Sida stödjer under tre år. Genom att bygga broar mellan olika aktörer ska förtroendet för rättsväsendet öka och polisarbetet bli effektivare.

Att reformera Albaniens polisväsende är inte bara ett viktigt steg mot att närma sig EU-standard och ett hägrande medlemskap, det är även en nationell angelägenhet för att göra landets institutioner mer demokratiska och funktionella.

– Vi vill ha en poliskår som är i allmänhetens tjänst. Det handlar inte bara om att ändra polisens arbetssätt; hela filosofin med närpolisarbete bygger på att skapa partnerskap med medborgarna, säger Robert Korkuti, ansvarig för genomförandet av det svensk-albanska närpolisprogrammet.

Det är ett stort arbete de har framför sig. Allmänhetens negativa bild av en centraliserad, ineffektiv poliskår lever kvar sedan kommunisttiden. En nyligen gjord undersökning visar att bara 35 procent av medborgarna har förtroende för polisen. Övriga 65 procent litar inte på deras effektivitet eller förmåga att utreda brott. För att ändra på den bilden krävs bättre samarbete mellan polisen och medborgarna. Men förändringsprocesser tar tid; att ändra värderingar och normer i ett samhälle kräver långt mer än 3 år, snarare det tiodubbla. Programmet kan däremot leda till att öka kunskapen om vad som inte fungerar och ta fram bra verktyg för att skapa en hållbar förändring.

– Vi arbetar på två nivåer: en övergripande strategisk som ska ändra polisens roll och arbetssätt på längre sikt, och en gräsrotsnivå där vi lättare kan se konkreta resultat på ökad vilja att samarbeta med polisen hos olika civila aktörer, säger han.

Närpolisprogrammet består av tre komponenter: 1)bättre partnerskap med allmänheten – framför allt unga – för att öka förtroendet till och samarbetet med polisen, 2)breda samhällsinsatser för att minska våld i hemmet samt 3)reform av polisens verksamhetsstyrning för att öka effektiviteten och mäta utvecklingen av deras arbetssätt.

Om de två första komponenterna bygger på förbättrade relationer med medborgarna så är verksamhetsstyrning snarare en intern process, även om processen bygger på medborgarnas attityder. För att kunna mäta förbättringar av polisarbetet måste man ha något att utgå ifrån. Det första steget har därför varit att genomföra en enkät med allmänheten för att ta reda på deras bild av våld i hemmet och samarbete med polisen, samt få förslag på vad som krävs för att det ska bli bättre. Den informationen blir sedan en utgångspunkt för att mäta eventuella förbättringar.

Nästa vår ska en nationell informationskampanj om våld i hemmet genomföras i Albanien, och en manual för hur man ska hantera och förebygga den här typen av våld har tagits fram. Manualen kommer att följas upp med en landsomfattande utbildning för alla aktörer som arbetar mot våld i hemmet. Det är viktigt att involvera olika typer av samhällsaktörer, inte bara polisen, för att motverka våldet och erbjuda stöd till de drabbade.

Police Academy för barn

Som en del av närpolisprogrammets arbete på gräsrotsnivå kan enskilda organisationer eller privatpersoner komma med förslag på aktiviteter som kan bygga partnerskap. En lokalt vald kommitté väljer sedan ut de bästa förslagen som får stöd och mindre finansiering. Ett av initiativen har varit att låta poliser besöka skolor och diskutera frågor som trafiksäkerhet, mobbning och droger. Det som är ett vanligt inslag bland skolelever i Sverige är långt ovanligare i Albanien, där polisens närvaro i skolan främst handlat om att upprätthålla säkerheten.

– Två av de bästa initiativen kom från kvinnliga poliser i Tirana. De bjöd in ett antal sjundeklassare att delta i en Kids Police Academy, där de fick lära sig om grundläggande brottsutredning, delta i övningar och slutligen få ett diplom. Barnen var helnöjda och samarbetet med skolan fortsätter förhoppningsvis nästa år, säger Robert Korkuti.

Sidas närpolisprogram utgör ett viktigt stöd till det nationella arbete som redan initierats; polisen har utarbetat en sjuårig närpolisstrategi och förändringsprocessen har även starkt stöd av landets nya regering. Det nationella ägarskapet är viktigt, menar Robert Korkuti. Att han dessutom själv har jobbat 23 år som polis gör honom väl insatt i den problematik som finns.

Närpolisreformen i Albanien ska leda till att öka medborgarnas förtroende för polisen, vilket bidrar till att förebygga brott och att fler brott klaras upp. Men att bygga upp den närpolis som vi är vana att se i Sverige – med en decentraliserad organisation, lokala kontor och polismän som patrullerar runt i stadsdelen – det är ingen realistisk målbild för det nuvarande programmet.

– Det vi gör nu är främst att övertyga människor om ett annat sätt att tänka, baserat på allmänhetens behov. Men vi har en vision om att en dag arbeta efter den svenska modellen, avslutar Robert Korkuti.

 

Om programmet

Sida stödjer som enda givare Swedish-Albanian community policing programme med totalt 25 173 380 kronor. Programmet pågår mellan mars 2012 och februari 2015. Programmet genomförs med hjälp av SIPU International, som kontrakterats av Sida.
Det övergripande målet för programmet är att förbättra förmågan hos Albaniens poliskår att erbjuda medborgarna säkerhet och trygghet, samt att öka förtroendet och viljan hos individer och samhällen att samarbeta och aktivt arbeta med polisen för att minska antalet brott.

Programmet ska leda till:

  • Implementering av ett evidensbaserat verksamhetsstyrningssystem som gör det möjligt för polisen att mäta sin prestation och använda sina resurser på ett mer effektivt sätt.
  • Att polisen kan lösa och förebygga fler brott genom att samarbeta med allmänheten.
  • Aktörer, däribland polisen, som arbetar mot våld i hemmet får bättre möjligheter att hantera samt förebygga den här typen av brott, inklusive stöd till brottsoffer.

En konkret komponent i programmet är en grant scheme där olika aktörer kan få stöd till enskilda initiativ till att bygga partnerskap med polisen. Under våren har 15 första projekt implementerats i fem pilotområden och ytterligare 15 projekt ska genomföras.
Som en del av programmet genomförs även workshops med landets regionala polischefer, för att stötta dem i arbetet med att ta fram en årlig närpolisarbetsplan, vilket de är skyldiga att göra enligt lag.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />