People protesting by the lake Orchid / Människor protesterar vid sjön Orchid

Fotograf SENiOR-A

Protester mot förstörelsen av sjön Orchids stränder, organiserad av nätverket för biologisk mångfald och naturskydd.

Training session held by REC Albania/ Utbildning genomförs av REC Albania.

Fotograf SENiOR-A

Utbildningsprogrammet har hjälpt civilsamhällesorganisationer att förbättra sina kunskaper, organiserat av REC Albania.

Students in clean-up campaign /studenter deltar i städkampanj

Fotograf SENiOR-A

Högstadieelever deltar i en städkampanj anordnad av organisationen Mbroni Mjedisin i staden Bajram Curri.

Protests against hydropower plant constructions / protester mot vattenkraftverksbygge.

Fotograf SENiOR-A

Protester mot att bygga vattenkraftverk i det skyddade området Shebenik-Jabllanicë, anordnade av nätverket för information och utbildning.

resultatexempel

Starkare civilsamhälle ska ge bättre miljö

Uppdaterad: 24 juni 2014

Albanien har stora miljöproblem, i synnerhet vad gäller avfallshantering, naturskydd och svag miljölagstiftning. Sida stödjer civilsamhällets miljöarbete i Albanien, för att ge dem en starkare roll i samhället och bättre kunna bistå lokala myndigheter i att hantera naturresurser.

– Vi vill stärka miljöorganisationernas roll, både vad gäller att hantera samhällets behov och för att förbättra kommunikationen med statliga och kommunala aktörer, säger Mihallaq Qirjo, Albaniendirektör för The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC).

Det sker väldigt små framsteg inom miljö- och klimatområdet i Albanien, vilket även EU:s framstegsrapport för 2013 kom fram till. Betydande investeringar krävs, men resurserna är små. Albanska miljöorganisationer är ganska svaga och beroende av givare. Civilsamhället har samtidigt en viktig roll att fylla genom att erbjuda samhället kunskap och tjänster om hållbarhet, miljö och förvaltning av naturresurser. Därför finansierar Sida SENiOR-A programmet, som genomförs av REC tillsammans med de flesta av landets omkring 100 miljöorganisationer. Regelbundna möten hålls mellan de olika aktörerna, vilket är viktigt för att civilsamhället inte bara ska uppfatta REC som en genomförande enhet, utan även som en partner för att uppnå sina egna mål.

Utbildningstillfällen har hållits genom så kallade Junior Fellowship Programs, Master Classes och ”verktygslådor for organisatorisk genomförbarhet”, för att lära ut grundläggande färdigheter och göra organisationerna mer demokratiska, samt för att öka kunskapen om några av de största miljöproblemen, såsom avfallshantering, naturskydd och otydlig miljölagstiftning. Det senare har kombinerats med studiebesök i fält för att visa på bra och dåliga exempel.

Förutom utbildningen har 28 små ekonomiska bidrag delats ut till civilsamhällesorganisationer runtom i Albanien, vilket har hjälpt dem att få en starkare infrastruktur, bättre intern organisation, webbsidor och ökad synlighet i sociala medier.

Utbildningsnätverk som samordnat protester

Resultatet av programmet har hittills varit positivt: civilsamhällets miljörörelser generellt har de senaste två åren avsevärt förbättrat sitt samarbete med regeringen, vilket bland annat har lett till förbud mot import av avfall och utfärdandet av ett tvåårigt uppskov för jakt. Programmets flaggskepp är upprättandet av fyra ämnesnätverk: Biologisk mångfald och naturskydd, Information och utbildning, Watchdogging & Påverkansarbete samt Miljöservice.

Xhemal Mato, som är ledande för nätverket för information och utbildning förklarar:

– Det finns flera miljöproblem som påverkar Albanien just nu och ett av de största hoten är bristen på information och samhällsengagemang för miljön. Vårt nätverk försöker göra just detta på flera platser samtidigt. Till exempel har flera små vattenkraftverk byggts i skyddade områden, vilket påverkat de närliggande byarna. Civilsamhällesnätverket har varit med och hjälpt lokalinvånarna att höja sin röst för att skydda sina miljörättigheter, eller att stoppa byggandet av dessa vattenkraftverk som anses vara skadliga för miljön.

– En annan fråga vi behandlat var hanteringen av kemikalier och riskerna det medför, inte bara genom att informera befolkningen, utan även rent praktiskt, till exempel genom att uppmärksamma myndigheterna om en informell dumpningsplats för bekämpningsmedel i Saranda, vilken användes olagligt för runt tjugo år sedan och nu behöver återställas ordentligt, avslutar han.

Ett annat ämnesnätverk som utvecklats fokuserar på Watchdogging & Påverkansarbete. Dess ledare Ermelinda Mahmutaj beskriver hur nätverket aktivt övervakar några av de viktigaste industriella aktörerna som orsakar stora mark-, vatten- och luftföroreningar:

– Industriaktörer följer ännu inte helt de krav som finns i deras miljötillstånd och de övervakar inte alltid sina förorenande utsläpp eller gör alla data transparent. Vår verksamhet syftar inte bara till att få industrier som cementfabriker, bränsleutvinningsindustrier eller smältverk att vara mer ansvariga för övervakning och rapportering av data, utan även till att hjälpa de lokala samhällena i närheten för att bättre föra fram sina ståndpunkter. För dessa frågor har vi inte bara mobiliserat lokalsamhället och andra icke-statliga organisationer, utan även internationella investerare och givare som har stött dessa operatörer ekonomiskt.

 

Om programmet

Sida stödjer som ensam givare programmet för civilsamhällets miljöorganisationer i Albanien (SENiOR-A) med sammanlagt 16 150 000 kronor. Programmet genomförs av The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) Albania  mellan april 2012 och april 2015.

Det övergripande målet för programmet är att stärka och specialisera civilsamhällets miljörörelser i Albanien, vilket ska göra dem bättre på att formulera samhällsbehov, tillhandahålla tjänster och support, utveckla partnerskap och nätverk, och bli mer kapabla att ta itu med Albaniens miljöprioriteringar och framsteg mot en hållbar utveckling.

Programmen syftar till att utveckla miljöorganisationer:

  • Från svaga organisationer till starka och institutionaliserade civilsamhällesorganisationer som fungerar mer demokratiskt (beslutsfattande, öppenhet, etc.) och är starkare som miljörörelser (målstyrda, tydligt fokus, långsiktig hållbarhet).
  • Från givarstyrd och allomfattande projektbaserade organisationer till programbaserade planerings- och stödorganisationer (bättre strategisk planering, stabilt antal program, långsiktig hållbarhet) och specialiserade civilsamhällesorganisationer/nätverk (med utvecklad särskild miljökompetens).
  • Från enskilda organisationer med ingen eller begränsad samarbetsnivå till miljönätverk och sammanslutningar (konkret och effektivt samarbete och partnerskap på särskilda miljöteman).

Efter halva programtiden har cirka 15 utbildningar genomförts och cirka 50 bidrag till enskilda organisationer delats ut runt om i landet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />